Lücker, P.J.A.M.

Archiefnummer: 330
Archiefnaam: LUCK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1921-1979

Plaatsingslijst (pdf, 40 kB)

P.J.A.M. Lücker, z.j.

Ten geleide
P.J.A.M. Lücker (1905-1984)
Paulus Josephus Antonius Maria Lücker werd op 2 december 1905 geboren te Nijmegen. Zijn vader was Eugène Lücker, zijn moeder Anna Maria Kerckhoffs. Na zijn studie aan het Canisiuscollege te Nijmegen ging hij naar het seminarie, waarna hij op 14 juni 1930 tot priester gewijd werd. Hij was tot januari 1932 kapelaan te Ewijk (Maas en Waal), van 1932 tot 1936 te Eindhoven (Oud-Stratum) en van 1936 tot 1939 te 's-Hertogenbosch (parochie van Sint Jan). Vanaf 1939 was hij majoor-aalmoezenier te Zwolle, 's-Gravenhage en Bilthoven. In 1940 werd hij moderator van de RK HBS te Waalwijk. Diezelfde functie vervulde hij vanaf 1942 tot augustus 1951 aan het RK lyceum te Helmond. In deze plaats was hij tevens rector van het Sint Antoniusziekenhuis. Op 17 augustus 1951 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de Sint Pieter te 's-Hertogenbosch. In de periode van zijn pastoorschap legde hij vele van zijn preken vast op geluidsbanden. Hij gaf lijdensmeditaties voor de KRO-radio en schreef bovendien een boek hierover. In augustus 1966 plaatste hij een microfoon in de kerk en nodigde de kerkgangers uit hun mening te geven over de Bisschoppelijke brief over de onrust in de Kerk - een primeur. Er werd in die tijd, na het Concilie, veel gesproken over meepraten in de Kerk en dit was een experiment om het waar te maken en om de Kerk nog onrustiger te maken, zoals Lücker zei.
In 1970 ging hij met emeritaat. Lücker overleed in 1984 te 's Hertogenbosch.
Uit het archief werden de kerkboeken, meditatieboeken en andere boeken en brochures alsmede tijdschriften overgebracht naar de bibliotheek van het KDC. Hiervan is een lijst vervaardigd. De tot dit archief behorende foto's zijn overgebracht naar de afdeling Categoriale Documentatie. De foto's zijn geplaatst onder de trefwoorden jeugdbeweging - Eindhoven (6 stuks), kerkgebouwen - 's-Hertogenbosch (4), Lücker, P.J.A.M. (4), toneel - Eindhoven (3), Sinterklaas (3), Grossouw, W.K.M. (1), sport (1), bisschoppen Nederland (1), Kroon, J.J. de (1) en Geestelijke Verzorging Militairen (4).

Literatuur van en over P.J.A.M. Lücker kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.J.A.M. Lücker zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lücker, P.J.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.