Lukken, G.M.

Archiefnummer: 749
Archiefnaam: LUKK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1967-1995

Plaatsingslijst (pdf, 50 kB)


Ten geleide
G.M. Lukken (1933-...)
Gerardus Maria Lukken werd op 8 februari 1933 geboren te Den Haag. Hij werd in 1957 in de St. Jan te Den Bosch tot priester gewijd, promoveerde in Rome aan de Pontificia Universita Gregoriana en studeerde in Parijs aan het Institut Liturgique. Hij was pastoor en leraar in Veghel, docent aan het Groot seminarie te Haaren (N.Br.). In 1967 werd hij benoemd tot hoogleraar liturgie en sacramententheologie aan de theologische faculteit in Tilburg waar hij het Liturgisch Instituut Tilburg oprichtte. Hij was lid van de Adviesraad voor liturgie, voorzitter van de Ned. Commissie voor Liturgie en van de Werkgemeenschap Liturgiewetenschap, redacteur van het Jaarboek voor Liturgie-onderzoek, van de Werkmap voor Liturgie en van de reeks Liturgia condenda. Hij publiceerde veel over dit onderwerp. In 1994 nam hij afscheid als hoogleraar in Tilburg. Een bundel met zijn artikelen kreeg de titel Per visibilia ad invisibilia. - Door het zichtbare naar het Onzichtbare.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over Gerard Lukken kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.M. Lukken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lukken, G.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.