Willemse, J.C.

Archiefnummer: 1149
Archiefnaam: WILJ
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1736-1872

Plaatsingslijst (pdf, 255 kB)


Ten geleide
J.C. Willemse (1800 - 1872)
Joannes Cornelis Willemse werd op 3 april 1800 te ’s-Gravenhage geboren als zoon van Gerrit Jan Willemse en Jacoba Arts. Op 6 oktober 1817 werd hij bij beschikking van de Algemene Rekenkamer benoemd tot extra-ordinair klerk bij het ministerie van RK Eredienst. In 1842 werd hij commies en op 1 januari 1843 daaropvolgend werd hij benoemd tot referendaris. Gedurende de interim-periode van 24 november1844 tot 15 januari 1845 was hij waarnemend minister, daarna weer referendaris met de functie van secretaris.
Bij Koninklijk Besluit van 27 december 1854 nummer 31 werd hij benoemd tot secretaris-generaal. Van 1 juli 1862 tot zijn ontslag op 31 december 1869 was hij administrateur, alleen gedurende de periode van 15 januari tot 1 september 1868 was hij weer secretaris-generaal. Deze afwisseling in functie hing samen met de omstandigheid dat het ministerie van RK Eredienst niet altijd een geheel op zichzelf staand leven leidde,waardoor het kon gebeuren dat hij, zonder dat zijn functie van inhoud veranderde, dan weer als administrateur aan het hoofd stond van een directie voor de zaken van de RK Eredienst, dan weer als secretaris-generaal van een afzonderlijk ministerie fungeerde. Vanaf november 1867 was hij speciaal met de dienst der uitgaven belast en verving hierin ook de minister bij diens afwezigheid.

Verschillende ambtenaren van het ministerie van RK Eredienst representeerden – hoewel overtuigd katholiek – toch een traditie van een zekere staatsopperhoogheid over de dienaren der kerk. Voor veel Noord-Nederlandse priesters was dit een nachtmerrie. Een aan Willemse voorafgaande figuur, mr. Charles van der Horst, chef de bureau en later secretaris-generaal, groeide in dit streven uit tot een lastige dictator, gehaat bij vrijwel alle kerkbesturen. Ook een conflict met de vice-superior van de Hollandse Zending bleef niet uit en dit leidde in 1841 zelfs tot zijn vertrek. J.C. Willemse, een vast adviseur van opeenvolgende ministers, was een veel gematigder figuur, die zelfs goed bevriend raakte met de vice-superior I. Ferrieri (1841-1847), die met het departement van RK Eredienst op voet van vrede leefde.
Willemse overleed te ’s-Gravenhage op 20 november 1872.

- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C. Willemse zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.