Pro Mundi Vita

Archiefnummer: 1196
Archiefnaam: PMV
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1960-1990

Het archief bevat met name correspondentie, congressen, vergaderstukken en bulletins van PMV (vanaf inventarisnummer 59). Het eerste gedeelte van dit archief (inventarisnummers 1 t/m 58) bevat stukken uit een archief met betrekking tot kweekscholen in de omgeving van Tilburg, die eveneens bij de Fraters van Tilburg bewaard waren.

Plaatsingslijst (pdf, 180 kB)

Hardboard uithangbord: 'PMV centrum voor bewustwording'. z.j.

Ten geleide
Pro Mundi Vita (1960-1990)
Grondlegger van Pro Mundi Vita (PMV) was Pater Montanus Versteeg O.F.M., een van de Fraters van Tilburg. Tijdens reizen door Afrika zag hij dat de hulp die middels de missie werd geleverd aan noodgebieden van de Kerk niet aansloot bij de behoeften die men in een bepaald noodgebied had. Met andere woorden: dat er aan de missiewerkzaamheden – die met veel passie en inzet gebeurden – geen planning vooraf is gegaan. De hulp ging naar de noodgebieden die het hardste riepen of waar men via een congregatie- of ordelid bekend mee was. Pater Versteeg vond dat men moest gaan kijken hoe hulp en middelen van de missie op elkaar konden aansluiten en welke noodgebieden het eerste van welke hulp moesten worden voorzien. Zodat de hulp efficiënt en effectief – het aantal religieuzen dat beschikbaar was voor de missie begon door de ontkerkelijking in westerse landen af te nemen – kon worden geboden. Hiervoor werd besloten een documentatiecentrum voor de missie op te richten dat informatie over zowel noodgebieden als het beschikbare potentieel aan missionaire krachten verzamelt, bewaart en beschikbaar stelt aan de ordes, congregaties en andere organisaties die het missiewerk verzorgen. Dit centrum zou zelf geen onderzoeken gaan uitvoeren maar opdrachten hiertoe geven aan de bestaande sociaal-religieuze onderzoeksinstituten. Het centrum kreeg de naam “Pro Mundi Vita”, “Voor het leven der wereld”. Het centrum begon in 1960 onder leiding van Pater Versteeg en onder voorzitterschap van zijn broer, de vrouwenarts J. Versteeg. PMV was in eerste instantie gevestigd bij de Fraters van Tilburg.

Buiten Nederland was er in eerste instantie niet veel belangstelling voor PMV. Daarom werd er in 1963 in Essen een congres georganiseerd om te kijken of er internationaal beleid voor de missie kon worden opgesteld of dat PMV beter kon worden opgeheven. Het secretariaat van PMV was inmiddels elders in Tilburg gevestigd. Ongeveer 250 mensen uit 70 landen uit de hele wereld waren bij het congres aanwezig. Besloten werd dat PMV wel degelijk zin had en kon blijven bestaan maar over criteria voor de bepaling welke noodgebieden prioriteit hadden, kon men het niet eens worden.
In 1964 werd het secretariaat naar Brussel verhuisd. Over de verdere geschiedenis van PMV is uit de stukken – die dateren tot eind jaren 1980 – weinig op te maken.

Literatuur van en over Pro Mundi Vita kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Pro Mundi Vita zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Pro Mundi Vita’ vindt u het bedoelde materiaal.