Vereniging Nederlandse Katholiekendagen

Archiefnummer: 588
Archiefnaam: NKD
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1918-1952

Plaatsingslijst (pdf, 50 kB)

Deelnemers aan de eerste Nederlandse Katholiekendag (1919) brengen in Driebergen hulde aan Schaepman bij het Schaepmanmonument. Op de voorste rij met hoge hoed en baard P.J.M. Aalberse, naast hem Mgr. van de Wetering

Ten geleide
Vereniging Nederlandse Katholiekendagen (1918-1952)
De oorsprong van de Nederlandse Katholiekendagen (NKD) staat nergens in het archief vermeld. Statuten zijn er niet. In de Piusalmanak wordt alleen de naam Katholiekendagen genoemd met de namen van het hoofdbestuur van de NKD. Volgens de KDC Knipselcollectie is Baron mr. A.I.M.J. van Wijnbergen de oprichter. De eerste NK-dagen waren te Utrecht in 1919, de volgende werden gehouden te Nijmegen (1922), 's-Gravenhage (1925), Maastricht (1928), Amsterdam (1931), 's-Hertogenbosch (1937), Utrecht (1937, 1939). Deze laatste twee manifestaties kregen de naam Algemene Katholiekendagen (ANKD). De opzet was iedere drie jaar Nederlandse Katholiekendagen te houden. De achtste was echter na twee jaar, omdat in dat jaar het 12de eeuwfeest gevierd werd van Sint Willibrord. In verband met dit feit, wilde men een Willibrord-monument aanbieden aan de stad Utrecht. Door de Tweede Wereldoorlog is dit pas gebeurd in 1947. Toen werd het Ruiterstandbeeld, ontworpen door de beeldhouwer A. Termote, onthuld en aangeboden.
Van 1919-1928 was de secretaris van de NKD prof. J.D.J. Aengenent te Warmond. Van 1928-1952 W. Nolet pr. te Amsterdam, die voor zijn verdienstelijk werk de titel kreeg van Mgr.
In 1952 gingen de NKD op in de "Stichting 1853-1953", Herstel Bisschoppelijke Hierarchie (doel van deze stichting zie Piusalmanak 1951 blz. 10).
Het bestuur van de Nederlandse Katholiekendagen bestond altijd uit priesters en leken door de bisschoppen van het diocees benoemd en uit vertegenwoordigers van de grote standsorganisaties, die de burgerlijke verenigingen waren voor de katholieken. Het succes van de NKD is door het inschakelen van de standsorganisaties - pas na 1933 - veel groter geworden. De Nederlandse Katholiekendagen waren massa-bijeenkomsten met demonstraties van de katholieken; met onder andere een pontificale hoogmis in de open lucht.
Het Comité voor de Nederlandsche Katholiekendagen gaf tussen 1919 en 1931 uit: Officiëel verslag van den ... Nederlandschen Katholiekendag. Het werd voortgezet als Verslagboek van den ... Nederlandschen Katholiekendag, 1934-1937.

Literatuur van en over Katholiekendagen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over Vereniging Nederlandse Katholiekendagen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC. (Zoek op Katholiekendagen).

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholiekendagen’ vindt u het bedoelde materiaal.