Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen

Archiefnummer: 461
Archiefnaam: PMVN
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1960-1970

Plaatsingslijst (pdf, 175 kB) vernieuwd februari 2016

Pro Mundi Vita, Nijmegen. 1980

Ten geleide
Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen (1960-1970)
Vormingscentrum Pro Mundi Vita werd in 1960 in Nijmegen opgericht door pater J. Douven SJ (1920-1995) die ook de eerste directeur was. De encycliek Princeps pastorum van paus Joannes XXIII had opgeroepen tot geestelijke vorming van leken om hen een rechtmatige plaats in de organisatie van de Kerk te geven. Al binnen enkele jaren waren er vestigingen in tien andere Nederlandse steden. Het initiatief had de steun van diverse kloosterorden en van de parochiegeestelijkheid. Onder de eerste cursisten waren veel religieuzen, die een kern van medewerkers vormden. Er heerste een geest van vrijheid, saamhorigheid en methodische vorming die verstand en hart raakte. Er was een basiscursus van 12 avonden en er waren cursussen bijbeloriëntatie, spiritualiteit en oecumene, later gevolgd door vele andere cursussen. Ook waren er plannen voor de opleiding van part-time zielzorgers. Voor de viering van het 5-jarig bestaan waren vele honderden cursisten naar Nijmegen gekomen.

Het vormingswerk van Pro Mundi Vita paste in de sfeer van optimisme in de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie. Men verwachtte een democratischer Kerk waarin de ‘geloofsvolwassen’ leek in alle veranderingen zijn eigen koers zou kunnen bepalen.

In de jaren ’70 verschoof de nadruk naar het individu, naar zelfontplooiing en bewustwording. Naast werkloosheid, de vredesbeweging en drugsverslaving hield men zich bezig met yoga, meditatie, spiritualiteit en gezonde voeding. In de jaren ‘80 kwam het centrum steeds meer in esoterisch vaarwater. De financiële basis was al die tijd zwak en in 1986 stopte de subsidie. Dit kostte vele soortgelijke centra de kop, maar Pro Mundi Vita bleef overeind. Bij het 30-jarig bestaan in 1996 waren er nog 20 vrijwilligers en 6000 bezoeken per jaar. In 2003 moest het de deuren sluiten, om financiële redenen, maar ook was het uitgedragen alternatieve gedachtengoed zozeer geïntegreerd in de maatschappij, dat geen apart centrum meer nodig was.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Pro Mundi Vita, Nijmegen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Pro Mundi Vita, Nijmegen’ vindt u het bedoelde materiaal.