Konferentie Nederlandse Religieuzen

Archiefnummer: 1134
Archiefnaam: KNR
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1979-1983

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

Kloosters dun bevolkt. "Er móét toch 'n middel zijn tegen uitsterven..." Spotprent W.L.J. Boost, ca. 1972

Ten geleide
Konferentie Nederlandse Religieuzen (1979-1983)
De Konferentie Nederlandse Religieuzen werd in 1980 opgericht als platform van de vier samenwerkingsverbanden van Nederlandse religieuzen, de Samenwerking Broedercongregaties Nederland (SBCN), de Samenwerking Monialen Belangen (SMB, slotzusters), de Samenwerking Nederlandse Priester Religieuzen (SNPR) en de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). Het platform is de opvolger van de sinds 1972 bestaande stichting STRES (Stichting Religieuze Secties en Kommissies). [Zie ook de KDC-archieven van de Sectie Liturgie voor Religieuzen en het Samenwerkingsverband Religieuzen]
Het Bureau van de KNR was gevestigd in Tilburg, later in Den Bosch. Doelstelling is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle Nederlandse religieuzen. In 1999 werden de statuten veranderd, waardoor de vier organisaties onderdeel werden van de KNR.

Het bestand van Nederlandse religieuzen vergrijst en neemt af. Bij de oprichting van de KNR waren er 30.000, in 1987 22.000, het merendeel boven de 65 jaar oud. De behoefte aan zingeving blijft, maar neemt andere vormen aan, "het religieuze leven is niet voorbij, maar is veranderd." Aldus voorzitter Tjeu Timmermans, bij gelegenheid van de manifestatie ‘Stilte, verbondenheid, bezieling', gehouden in 2007 in Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie; Website KNR.

Literatuur van en over de Konferentie Nederlandse Religieuzen kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Konferentie Ned. Religieuzen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Konferentie Ned. Religieuzen’ vindt u het bedoelde materiaal.