Kerkelijk en godsdienstig leven

Archivalia van instellingen

Brasilhoeve, Stichting,
Zie Stichting Brasilhoeve
1965-1995, 0,62 m.

Cenakel, Het, retraitehuis te Tilburg
1931-1965, 0,75 m.

Commissie van XVII, officieel commissie Inbreng Religieuzen op het Nederlands Pastoraal Concilie geheten
1966-1969, 0,25 m.

Congregatie van de Dienaressen van de H. Geest
1914-1969, 0,25 m.

Congregatie van de H. Geest, Baarle-Nassau, vereniging voor het apostolaat in parochies, missies, opvoedings- en liefdewerk
1907-1978, 0,25 m.

Genootschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Leeuwarden, vereniging met als doelstelling het organiseren van een jaarlijkse bedevaart naar Amsterdam
1925-1952, 0,12 m.

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle, vereniging met als doelstelling het organiseren van een jaarlijkse bedevaart naar Amsterdam
1930-1968, 0,25 m.

Konferentie Nederlandse Religieuzen
1979-1983, 0,12 m.

Magisterbond, vereniging van leidinggevenden in mannelijke kloosters
1959-1967, 0,12 m.

Missiecentrum, 's-Hertogenbosch
1924-1958, 0,87 m.

Missienaaikring, afdeling Valkenburg
1934-1935, 0,12 m.

Moedervereniging Sint Anna, Nijmegen
1971-1981, 0,12 m.

Parochie H. Willibrordus, 's-Gravenhage
1449-1966, 0,37 m.
NB: In copie aanwezig; het archief berust bij het Haags Gemeentearchief.

Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland (SRKK)
(1946) 1965-1992, 3,75 m.

Sectie Liturgie voor Religieuzen
(1926) 1966-1977, 1,37 m.
Toestemming voor raadpleging archief

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond
1959-1967, 0,25 m.

Stichting Brasilhoeve
1965-1995, 0,62 m.

Stichting Het Graf van Sint Servaas, stichting voor het organiseren van buitenkerkelijke plechtigheden en feestelijkheden ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart naar Maastricht tot herdenking van de sterfdag van Sint Servaas
1980-1984, 0,25 m.

Twents Beraad van Kerken
1969-1975, 0,12 m.

Vereniging Geloof en Wetenschap, vereniging met als doelstelling de ontwikkeling van de leden op godsdienstig en wetenschappelijkgebied
1925-1951, 0,12 m.

Vereniging Thomas a Kempis, Zwolle
1881-1965, 0,25 m.

Via Pacis, Stichting, instituut voor oecumenische zielzorg onder niet-katholieken
1938-1974, 0,12 m.

Werkgroep Seculiere Instituten,
1972-1997, 0,25 m.
Toestemming voor raadpleging archief