Parochie H. Willibrordus, 's-Gravenhage

Archiefnummer: 632
Archiefnaam: PARW
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1640-1966

Plaatsingslijst (pdf, 41 kB)
Het archief is in kopie aanwezig; het originele archief berust bij het Haags Gemeentearchief

H. Willibrorduskerk 's-Gravenhage, 1881

Ten geleide
Parochie H. Willibrordus, ’s-Gravenhage (1640-1966)
Wanneer de missiestatie in 's-Gravenhage is opgericht, is niet bekend, maar we kunnen veilig aannemen dat dit in 1646 geweest is. Stichter was pater Caesar Bonaventura (Jan Berte), Carmeliet te Parijs. Vanuit Parijs werd ook later de visitatie gehouden. In 1746 gebeurde dat vanuit Leuven.
In 1816 werd de statie tot parochie verheven. Kapelaan Harmen Tomas, reeds hier werkzaam, werd de eerste pastoor. De nieuwe kerk werd gebouwd van 1816 tot 1822 (ingewijd 27 november 1822) en in 1863 werd ze uitgebreid. In 1857 werden enkele grenswijzigingen aangebracht tengevolge van de parochiële herindeling van de binnenstad van 's-Gravenhage. In de beginjaren negentig had een restauratie van de kerk plaats.

Literatuur van en over de Willibrordus-kerk ‘s-Gravenhage kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Parochie H. Willibrordus, 's-Gravenhage’ vindt u het bedoelde materiaal.