Balestra, H.P.

Archiefnummer: 658
Archiefnaam: BALE
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1931-1961

Het archief bevat materiaal over O.L. Vrouw van Fatima, andere Mariaverschijningen en de "Eerste Zaterdag" van het Apostolaat van het Onbevlekt Hart van Maria.

Plaatsingslijst (pdf, 34 kB)

Het Pelgrimsbeeld van O.L.Vr. van Fatima op de balustrade van de Cova da Iria. Op de achtergrond de genadekapel en de basiliek van Fatima

Ten geleide
Hermanus Petrus Balestra (1913-1967)
H.P. Balestra werd geboren te Amsterdam. Hij werd in 1938 tot priester gewijd en was van 1938 tot 1962 achtereenvolgens kapelaan in Spierdijk, Uitgeest, Rotterdam, Haarlem, Delft, en Leiden.
In 1962 werd hij benoemd tot rector van het St. Joseph Paviljoen te Gouda. In deze stad overleed hij in 1967.
Balestra was ijveraar voor de verering van O.L. Vrouw van Fatima en voor de "Eerste Zaterdag".
Bron:  Knipselcollectie KDC

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.P. Balestra zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.