Kerkelijk en godsdienstig leven

Archivalia van personen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z

Adriaansen, M.A. (1910-), religieuze; studente theologie MO-A aan de Katholieke Leergangen Tilburg
1968-1972, 0,25 m.

Adrichem,J. van, pastoor te Rotterdam
1947-1982, 0,12 m.

Akerboom,T.H.M. , (priester-)student aan het groot-seminarie te Warmond en de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam
1967-1985, 0,5 m.

Alting von Geusau, L.G.M. (1925-2002), priester-student
(1820) 1920-1953, 1,37 m.

Alting von Geusau, W.A.M., (1928-), lid van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming
1965-1977, 1,12 m.

Bak, C.G.M. (1926-), franciscaan; lector te Venray
(1911-1912, 1933) 1974-1993, 0,25 m.

Balestra, H.P. (1913-1967), ijveraar voor de verering van O.L. Vrouw van Fatima en voor de 'Eerste Zaterdag'
1931-1961, 0,12 m.

Banning, L.A.M., 1937-), deken van Leiden en Den Haag.
1963-2000, ... m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Bank , F.J. (1912-1996), priester; voorzitter van de Vereniging tot Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten
(1935) 1970-1991, 0,12 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Beek, C.J.M. van (1899-1987), priester-student; pastoor van parochie H. Antonius van Padua te Heilig Landstichting
1919-1929, 0,5 m.
NB: Zie ook het archief van A.A. Suys.

Beel, H.T.E., (1910-1991), priester; hulpbisschop van Roermond
1936-1982, 0,25 cm.

Bekkum , W. van (1910-1998), bisschop in Indonesië, pastoor op West-Flores (Indonesië)
1935-1992, 0,12 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Bergen, J.P. van, voorzitter van de Diocesane Pastorale Raad, bisdom Rotterdam,
1964-1970, 0,12 m.

Berkvens, J.M.M.F. (1916-), priester-student; student rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1925-1976, 0,12 m.

Boex, J. student theologie te Chantilly (Frankrijk)
1927-1962, 0,87 m.

Bommel, C.R.A. van (1790-1852), bisschop van Luik
(1791) 1805-1864 (1972), 0,12 m.

Bommel, W.J.G. van, (1911-1993), kapelaan en pastoor in Zuid Limburg,
1931-1988, 0,62 m.

Boogaard, A. van den, deelnemer aan het colloquium 'Towards Vatican III: the work that needs to be done' te New York georganiseerd door Concilium. Tijdschrift voor Theologie en de Catholic Theological Society of America
1977, 0,12 m.

Boom, L.J.M. van den (1901-1985), moderator van de Missie Inter Academiale
1934-1951, 0,37 m.

Bosch, W., montfortaan,
z.j., 0,12 m.

Brouwer, A.T. (1904-1985), pastoor te 's-Gravenhage en Zwijndrecht
1935-1964, 0,37 m.

Brouwers, J.A. (1918-), adviseur van het episcopaat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
z.j., 0,25 m.

Clijsters, T.J. , priester-student
1955-1965, 0,37 m.

Coenen, P.J.B. (1924-), priester; lid van het Officialaat van het bisdom Roermond
1961-1982, 0,5 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Coppes, A.R. (1925-2001), aalmoezenier van de jeugdzielzorg; medewerker van de Katholieke Radio Omroep
1951-1970, 0,62 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Custis, J. (1805-), priester; leraar aan het klein-seminarie te Sint Michielsgestel
1809-1877, 0,37 m.

Daams, F.H.J.M. (1920-2001), lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de Mariënburgvereniging; secretaris van het Tyltylcentrum Den Haag
1976-1992, 0,87 m.

Dam ,C.P. van (1920-1989), priester
1928-1966, 0,5 m.

Dellemijn, J.H.W.M. (1919-1986), priester-student aan het klein-seminarie te Apeldoorn
1925-1944 (1978), 0,5 m.

Diepenbrock , A.A.W.M. (1902-1977), landelijk secretaris van de Actie 'voor God'; actuarius van de kerkelijke rechtbank; leraar aan het klein-seminarie Hageveld te Heemstede
1919-1960, 0,5 m.

Divendal, H. (1914-1992), directeur van de Actie 'voor God' in Heemstede; werkzaam voor Actio Catholica, blad van de Katholieke Actie in Nederland; auteur van de Pastorale Gids; voorlichter van de katholieke kerk in Nederland
1945-1977, 0,75 m.

Doodkorte, C.B.G.G. (1869-1938), kloosternaam Albertus, leraar theologie en filosofie aan de studiehuizen van de dominicanen te Huissen en Zwolle
1909-1942, 0,25 m.

Driessen, J.G.J. (1921-1987), priester; lid van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland. Kloosternaam Prudentius OFM.
1951-1974, 0,25 m.

Drost , H.A.J. (1901-1973), praeses van de St. Josephs-gezellenverenigingen in Nederland, pastoor te Heemstede
1911-1960, 0,50 m.

Elk , J. van (1914-1984), franciscaan, kloosternaam: Nepomucemus; kapelaan te Ravenstein, Sittard, Maastricht, Woerden, Delft en Kesselt (België)
1916-1975, 0,37 m.

Ende, H.C.M. van den (1925-1985), parochie-medewerker te Thorn en Sittard
1966-1984, 0,37 m.

Familie Schmutzer
1904-1985, 0,37 m.

Franck , F. (1909-2006), kunstschilder; publicist
1962-1987, 0,37 m.
NB: Deze archivalia bevatten met name tekeningen van paus Joannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie.

Gemmeke, E.H.P. (1924-1998), karmeliet, kenner van de Moderne Devotie
(1876-1877) 1912-1998, 0,87 m.

Gerritsen, M. (1920-1978), pastoor te Morigny en Boissy-sous-St. Yon (Frankrijk)
1947-1949, 0,12 m.

Gijsbers, J.A. (1904-1983), kloosternaam: Nicodemus; missionaris in Indonesië
1937-1975, 0,25 m.

Goddijn, J.J.O. (1921-2007), franciscaan; socioloog; hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de Theologische Faculteit Tilburg
1934-2001, 5,375 m
.[toestemming aanvragen via archivaris]

Graaff, W.J. de (1919-1993), president van het groot-seminarie te Warmond; vicaris van het bisdom Haarlem
1930-1993, 2,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Groothuis, A.H. , medewerker van de Pleinbeweging
1953-1961, 0,25 m.

Groothuis, J. (1892-1976), priester
1958-1975, 0,12 m.

Grijs, F.J.A. de (1931-2011), hoogleraar theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht
1957-1979, 1,25 m.

Haarsma, F. (1921-2009), hoogleraar theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; lid van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene, en van de adviesraad Open Kerk
1940-2002, 1,5 m.

Hardenberg, P.J. van, (1906-), lid van de Vrouwen van Bethanië
1952-1959, 0,12 m.

Heerkens, J. (1911-1992), priester-student
1937-1942, 0,62 m.

Hees, A.G.H. van , lid van De Open Kerk te 's-Gravenhage; actief in basisgroepen
1933-1980, 0,12 m.

Helmich, W.B. (1913-?1976)
1929-1976 (1982), 0,37 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Hendrickx, P.V. (1921-), actief in de Mariacongregatie en de katholieke actie
1934-1961, 0,25 m.

Heijke, J. , priester; medewerker van het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland
1970-1979, 0,12 m.

Hoeben, G.P.J.M. (Frits) , (1940-2012), medewerker bisdom Breda
1958-2013, 0,625 m.

Hogema, J.M. (1923-), priester; bestuurslid van het Oecumenisch Beraad Zending in Nederland
1974-1979, 0,12 m.

Holterman, J.M. (1906-1988)
(1946) 1962-1965, 1,5 m.*
NB: De archivalia betreffen het Tweede Vaticaans Concilie.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Hoosemans, H.W.J. (1877-1953), pastoor te Amsterdam
1926-1945, 0,25 m.

Hooyman, R.P.J. (1926-1984), priester-student; leraar klassieke talen aan het klein-seminarie te Apeldoorn; pastor te Haaksbergen
1920-1984, 1,37 m.

Hooijman, S.A.J. (1933-...), priester-student; kapelaan te Nijverdal en Elst, pastoraal werker te Oldenzaal
1923-1979, 1,25 m.

Hout, G.L.J.M. van (1900-1973), priester-student; geestelijk adviseur van diverse verenigingen
1912-1954, 0,5 m.

Hussen, H.J.J. van (1901-1985), directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken
1901-1985, 0,5 m.

Ierschot, H. , vertaler van religieuze verhandelingen
1949-1991, 0,12 m.

Jansen, G.H.H.A. , pastoor te Jutphaas; deken te Montfoort
(1934) 1963-1976, 0,25 m.

Jansen,W.T.M. (1914-1996), kapelaan te Kampen en Apeldoorn; pastoor te Nieuw Heeten en Achterveld
1926-1974, 1,25 m.

Jansen-Hendriks, A. , prior van Certosa di Calci nabij Pisa (Italië)
z.j., 0,25 m.

Janson, M.J.M. (1909-), leraar Engels
1941-1991, 0,75 m.

Janssen, A.M.T., diocesaan contactpersoon van de Mariënburgvereniging; vrijwilligster in Bolivia
1949-1977, 0,5 m.

Janssen, J.W.H. priester van het bisdom Roermond
1919-1965, 0,37 m.

Janssen, P.J. , = Antigonus OFM
1948-1966, 037 m.

Jong, B. de , priester-student
1960-1967, 0,37 m.

Joosten, H.W.A. (1914-), priester-student, medewerker en archivaris van de KRO
1928-2000, 0,375 m.

Kalkhoven, J.T. (1894-1982), jezuïet; medewerker van Confrontatie. Tijdschrift voor R.K. Geloofsverkondiging, Geloofsverdediging en Geloofsbeleving
1968-1975, 0,12 m.
NB: Een ander gedeelte van het archief berust in het Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten te Nijmegen.

Keet, J.M.E. (1916-1995), deken van Amsterdam
1941-1966, 0,5 m.

Klompé, M.A.M. (1912-1986), lid van de pauselijke commissie Justitia et Pax; politicus; lid van de Katholieke Volkspartij; lid van de Raad van State,
1950-1986, 2,625 m.
NB: Een ander gedeelte van het archief berust in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Knuif, W.L.S. (1870-1948), pastoor te Denekamp
1894-1922, 0,12 m.

Koelman , J.H. (1889-1980), pastoor te Groningen
1906-1973, 0,25 m.

Kolsters, F. (1920-...)
z..j., 1932-1968, 0,12 m.

Koper, R. (1926-1982), vicaris van het bisdom Haarlem; voorzitter van de Situeringscommissie van het Bisdom Haarlem; bestuurslid van het Katholiek Pedagogisch Centrum; bestuurslid van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene; lid van de Nationale Raad voor de Katechese; concilie-adviseur van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
1966-1977, 2 m.

Kors, J.A.A.M. (1885-1966), redacteur van de 'Apologetische rubriek' van de Katholieke Radio Omroep
1946-1959, 0,75 m.

Krinkels, M.C. (1925-1990), priester; leraar filosofie en sociale wetenschappen aan het groot-seminarie te Wittem en de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen
1931-1984, 0,75 m.

Kuik, C.J. (...-...)
1946-1954
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Kuyper, H.J. (1898-1976), priester
1924-1954, 0,12 m.

Laak. J.J. ter (1938-2009), priesterstudent
1961-1965 (1999), 0,12 m.

Lampen, H.A.F. (1888-1966) = Willibrordus Lampen, auteur van publicaties over Sint Willibrord
1912-1954, 0,12 m.

Lemmen, P.J.L. (1925-1978), secretaris van de Diocesane Raad voor Pastorale Aangelegenheden in het Bisdom Roermond
1967-1975, 1,37 m.

Loof , J.M.F. (1911-1993), priester Franciscaan; bijnaam Adriaan de Klokkenluider
1948-1993, 0,87 m.

Loon, J. van , (...-...) secretaris van de commissie Vernieuwing ('66-'67) van de congregatie der Missionarissen van de H. Familie
1966-1971, 0,12 m.

Loos, J.C. van der, (1871-1947) priester; kerkhistoricus
1918-1936, 0,12 m.

Lukken, G.M. (1933-), priester; hoogleraar liturgie en sacramenttheologie te Tilburg; redacteur en adviseur van de Werkmap voor Liturgie 1967-1992, 2 m.

Maes, J. , priester-student
1932-1953 (1960), 0,5 m.

Marcus, G.H.F. (1917-1990), missionaris in Ghana; directeur van het Diocesaan Missiebureau, bisdom Roermond; pastoor te Breust-Eijsden; deken te Helden
1949-1976, 0,12 m.

Martens, M. (1965- ), voorzitter van het bisschoppelijk comité Jubileumjaar 2000
1996-2001, 1 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Meer, J.J. van der (1930-1995), industriepastor: provinciaal overste van de Assumptionisten
(1891) 1948-1991), 0,62 m.

Meysing, C.N.J. (1881-1956), pastoor te Wassenaar
1912-1956, 0,12 m.

Mientjes, W.F.C. (1897-1979), pastoor te Lievelde
1921-1931, 0,12 m.

Miltenburg, L. , organisator van ontmoetingsdagen voor leden en oud-leden van het Don Boscohuis in de wijk Crooswijk te Rotterdam
1952-1987, 0,12 m.

Möller, J.B.W.M. , (1923-1999), bisschop van Groningen,
1962-1983., 0,5 m.

Nolet , W.A. (1909-1978), priester-student
1929-1938, 0,25 m.

Noort, L.G.A. van (1920-2004)
1963-1999, 0,37 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Nuy, A.J.W. OSB (1919-...), monnik van de Willibrordus-abdij De Slangenburg te Doetinchem
1965-1967, 0,12 m.

Nuyens, F.J.C.J. (1908-1982), lid van de werkgroep Landelijk Pastoraal Overleg III, regio Oostelijke Mijnstreek
1975-1978, 0,25 m.

Overbeek, J.C. van , directeur van het Doofstommeninstituut Sint Michielsgestel; penningmeester van het Bossche Diocesane Missiecomité; nationaal secretaris-penningmeester van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof; diocesaan directeur van het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus in het Bisdom 's-Hertogenbosch; geestelijk adviseur van de Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
1931-1976, 0,37 m.

Pauwels, C.F.W. (1903-1965), theoloog; bestuurslid van de Katholieke Radio Omroep en de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene
1933-1958, 0,25 m.

Peters, J.P.A. (1921-), theologisch medewerker van Concilium. Tijdschrift voor Theologie; aalmoezenier voor sociale werken in Noord-Limburg
1968-1989, 3,5 m.

Pierik, G.J. (1925-), aalmoezenier van de rowans (verkenners) te Oldenzaal; kapelaan te Ulft en Oldenzaal; deservitor te Doetinchem
1946-1963, 0,75 m.

Pinxter , P.J.C.A. (1918-1996), jezuïet; leraar wiskunde te Amsterdam; lid van Pax Romana, van de Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen en van het Thijmgenootschap
1944-1966, 0,87 m.

Plas, M. van der (1927-2013),pseudoniem van B.G.F. Brinkel; journalist bij het Tweede Vaticaans Concilie
1940-1984, 0,37 m.

Poelhekke, F.J. (1846-1902), kapelaan te Alkmaar, Leiden en Haarlem; pastoor te Kudelstaart en Schiedam
1836-1956, 0,25 m.

Poulssen, M.N.J.,
1919-1962, 012 m.

Reijers, M.S.M. (1902-1978), priester 1965-1978, 0,12 m.

Renders, G.J.D. (1911-1978), kapelaan te Budel, Geldrop, Vught en Valkenswaard; pastoor te Valkenswaard; pastoor-deken te Oirschot
1930-1958, 0,12 m.

Rientjes, A.E. (1881-1961), pastoor te Hellendoorn en Maarssen; regionaal historicus van Overijssel en Utrecht
1905-1961, 1,75 m.

Riet, Willem van der (1916-2017) priester, lid van de landelijke commissie voor de reorganisatie van de priesteropleidingen.
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Roothaan, J.P. (1785-1853), vanaf 1829 algemeen overste van de Sociëteit van Jesus
1804-1853, 0,12 m.
N.B. Het gehele archief berust bij de Nederlandse Provincie van de Jezuïeten in Nijmegen.

Roovers, M.C.,
(1936, 1949) 1953-2001, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Rooyackers, L.A.T. (1905-1980), vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch
1973-1980, 0,12 m.

Rossum, T.J.M. van (1875-1944), bouwpastoor van de St Ludgeruskerk in Hengelo
1884-1995, 0,125 m.

Rossum, W.M. van (1854-1932), redemptorist; kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Voortplanting des Geloofs te Rome
1861-1932 (1996), 5,5 m.
NB: bevat ook archivalia van P.J.M.H. Drehmanns.

Ruijven, N.P.J. van (1909-1984), subregent van het klein-seminarie Hageveld te Heemstede
1941-1950, 0,37 m.

Rijn, T.N.J.A. van, bestuurslid van de Vereniging van Eerherstellende Aanbidding Koningsgaard, directeur A-faculteiten KUN
1936-1977 (1989, 1993), 2,5 m.

Rijnsoever, J. van (1901-1987), pastoor te Rotterdam
1944-1968, 0,25 m.

Saelman, J.W. (1923-...), provinciaal van de Augustijnen, werkzaam in Bolivia
1975-1998, 0,25 m.

Sanders, H.J.A. (1917-1981), godsdienstleraar te Echt; leraar aan het groot-seminarie te Roermond; pastoor te Oirsbeek
1946-1981, 0,12 m.

Schaafsma, N .P.,
1960-1975, 0,12 m.

Schaick, H.J.J. van (1902-1978), pastoor te Putten, censor van de Utrechtse courant
z.j., ... m.

Scheffers, J.W., (1936-2003), OFMCap, oud-directeur landelijk bureau Stichting Bedrijfsapostolaat en de Dienst Industriële Samenleving vanwege de Kerken
1980-2003, 3,25 m.

Schelbergen, H.G.J.B.M., (1924-...), jezuïet; directeur van het internaat Katwijk De Breul
(1913) 1940-1995, 1,12 m.

Schey, J.A.A.M. (1904-1976), priester-student
1925-1929, 0,5 m.

Schildkamp, E.J.G.M. (1907-1992), leraar aan het groot seminarie te Liesbosch
1944-1967, 0,12 m.

Schols, L.P. , kanselier van de Nederlandse ambassade te Lissabon (Portugal)
1947-1971, 0,25 m.

Scholten, J.H. , lid van de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Roermond en van de Dekenale Raad van Hoensbroek
1967-1975, 0,25 m.

Schoonenberg , P.J.A.M. (1911-), hoogleraar dogmatiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1955-1969, 0,75 m.

Schram, H.A. (...-1984)
(1858) 1941-1985. 1,12 m.

Schröder, H.M.M. (1927-1993), priester te Eindhoven
1895-1994, 0,75 m.

Schuurmans, J.W.C.M., Bedrijfsaalmoezenier en pastoor,
1941-1976, 0, 25m.

Sloot, J.M.J. (1920-1985), priester-student
1943, 0,62 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Smulders, P.F. (1911-2000), betrokken bij het Tweede Vaticaans Concilie
1909-1997, 4,75 m.

Steeg, L.J.M. ter (1936-2007), bestuurslid van Pax Christi Nederland; secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie; studiesecretaris van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid; actief in het Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen (CAPER)
1959-2007, 2,375 m.

Steur, K. (1905-1985), leraar dogmatiek aan het groot-seminarie te Warmond; pastoor te Pijnacker en De Zilk
1940-1978, 0,5 m.

Stevens, P.J.M. (1914-1998), lid van het Diocesaan Priesterberaad van het bisdom 's-Hertogenbosch
1967-1987, 0,25 m.

Stuldreher, C.J.F. , actief in de studentenkerk te Amsterdam
1942-1991, 1,25 m.

Teeuwen, S.W.J. (1892-1960), priester; rector van het Piusconvict te Nijmegen; geheim kamerheer van de paus
1905-1960, 0,25 m.

Tesser, J.G. (1877-1958), franciscaan, kapelaan te Leiden, Franeker, Zaltbommel, 's-Gravenhage, Gouda en Wijchen
1923-1956, 0,12 m.

Timmermans, L.J. (1929-),priester-student aan het groot-seminarie te Warmond; pastoor te Haarlem
z.j., 0,12 m.

Timmermans, W. , betrokken bij de basisgroep Jonge Kerk Roermond
1968-1991, 1,78 m.

Trautwein, Karel (1893-1959), glazenier
z.j. ... m.

Trossel, Catharina (1899-1979), pensionaire bij de zuster Ursulinen te Echt
1909-1979, 0,25 m.

Valk , M.A.M.J. van de (1899-), cursiste godsdienstdiploma B te Culemborg; actief in de kraam- en wijkverpleging
1922-1967, 0,37 m.

Veeger, C. (1912-2006), pastoor en deken te Zevenaar
1963-1977, 0,87 m.

Verhoeven, L.J.W. (1942-...), kapelaan te Helmond; pastoor te Woensel-Oost, deken van Eindhoven
1961-1977, 0,25 m.

Verhoofstad, P.M. (1897-1976), pastoor te Heerhugowaard; archivaris van het bisdom Haarlem
1899-1976, 0,12 m.

Versteeg, G.P. , kapelaan te Uithuizen en Utrecht; pastoor te Haalderen en De Bilt
1934-1971, 0,12 m.

Visser , S.T. (1897-1971), kapelaan te Benschop, Uithoorn, Lobith en Utrecht; pastoor van de studentenparochie van de Rijksuniversiteit Utrecht en te Soest
1911-1964, 0,5 m.

Voorvelt, C.P. (1912-1997), franciscaan, directeur RK HBS Bolsward en Druten
1937-1997, 1,62 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Vrecken, P.M. van der (1777-1868), tussenpersoon en geheim agent van paus Pius VII tijdens Napoleon
1798-1849 (1978), 0,37 m.

Vries, J. de (1823-1887), Jezuiet, actief in de zielzorg; missionaris in Indonesië
1823-1889, 0,12 m.
NB: In copie aanwezig.

Vries , S.I. de (1904-), oblaat van de Orde der Benedictijnen in België werkzaam bij de Benedictijner Gemeenschap Vita et Pax; secretaresse van de Raad van Kerken te Antwerpen
1924-1985, 0,25 m.
NB: In copie aanwezig.

Vijgen H. , lid van het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing
1945-1972 (1989), 0,37 m.

Wenting, J.A. (1935-), priester-student; student theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en pastorale psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
1951-1978, 0,37 m.

Vugt, J.T. van (1926-2001), gevangenisaalmoezenier, betrokken bij vrijlating drie, later twee van Breda
1949-1996, 3,87 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Wert , J.A.M. de (1915-1985), priester-student, priester van het bisdom 's-Hertogenbosch
1922-1940, 0,37 m.

Wertenbroek, J.H. (1914-), voorzitter van de Commissie-9 van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie; deelnemer aan het religieuzenberaad van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
1965-1970, 0,87 m.

Westerhoven, J. van (1910-), lid van de congregatie van de Heilige Harten, parochiepriester op de Fär Oer
1936-1994, 1,12 m.

Westerwoudt, L.A.A.M. (1878-1945), kapelaan te Rotterdam; leraar kerkelijk recht aan het groot-seminarie te Warmond; leraar aan het klein-seminarie Hageveld te Heemstede; secretaris van het bisdom Haarlem; pastoor te Noordwijkerhout; deken te Haarlem
1902-1944, 0,12 m.

Willems, B.A. (1926-), theoloog; deelnemer aan het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie; redactielid van Kosmos-Oecumene en Het Schild
1946-1970, 0,25 m.

Winsen, G.A.C. van, lid van het Diocesaan Instituut voor Internationale Solidariteit, bisdom Roermond en van de Stichting Diocesane Missieactie, bisdom Roermond
1972-1978, 0,12 m.

Wit, G.W.M. de (1928-...) pastor; hoofdaalmoezenier van het Ministerie van Justitie
1932-2009, 2,625 m.

Wouters, A.L.M. (1928-1993), moraaltheoloog
1924-1954, 0,75 m.