F.J. Bank

Archiefnummer: 709
Archiefnaam: BANK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: (1935) 1970-1991

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 78 kB)

Parochie H. Bernadette, Rijswijk

Ten geleide
Franciscus Joannes Bank (1911-1996)
F.J. Bank werd geboren in Amsterdam en in 1934 in Haarlem tot piester gewijd. In 1935 werd hij benoemd tot secretaris van het bisdom Haarlem, in 1945 tot Diocesaan directeur van de Kath. Vrouwelijke jeugdbeweging. In 1948 werd hij kapelaan in de Elizabeth-parochie in het verwoeste Rotterdam, waar zijn parochianen nog in kelders, zolders en ruïnes woonden.
In 1958 kreeg hij de opdracht een nieuwe parochie te stichten in Steenvoorde (Rijswijk). Dit werd de Bernadette-parochie, waarvan hij bouwpastoor werd. Hij was, ook nog na zijn emeritaat in 1976, zielzorger van het bejaardencentrum in Steenvoorde.
Pastoor Bank heeft zich ingezet voor de reizen naar Lourdes, hij was van 1966 tot 1981 voorzitter van de Vereniging tot Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten. Hiervoor kreeg hij van de paus de titel van ere-prelaat. Hij was Monseigneur, maar  "de mensen kennen me als pastoor en zo blijft het."
Bank heeft na zij emeritaat gepubliceerd over o.m. genealogie
Hij overleed in 1996 te Voorburg.

Bron:  Knipselcollectie KDC

Literatuur van en over Fr.J. Bank kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.J. Bank zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bank, F.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.