Beel, H.T.E.

Archiefnummer: 1070
Archiefnaam: BEEL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1936-1982

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

H.T.E. Beel (1910-1996)

Ten geleide
Henricus Theodorus Edmundus Beel (1910-1996)
Edmond Beel werd geboren in Roermond. Hij deed zijn eerste mis in 1936. Hij was kapelaan te Vaals, aalmoezenier van Sociale Werken in Kerkrade en Maastricht. Als zodanig werkte hij met de KAJ en VKAJ, waarvoor hij grote waardering had. Later betreurde hij het opgaan hiervan in de neutrale vakbeweging, waardoor het contact van de kerk met de katholieke arbeidersjeugd geheel verloren ging.

Hij was bouwpastoor van de St. Gregoriuskerk te Brunssum  van 1955-1963 en deken van Brunssum. In 1965 werd Beel plebaan-deken in Roermond en in hetzelfde jaar werd hij hulpbisschop van Mgr. P.J.A. Moors van Roermond. In 1968 werd hij vicaris-generaal. De opvolger van bisschop Moors, bisschop J. Gijsen, benoemde Beel in 1972 niet opnieuw tot vicaris en zondigde daarmee tegen de normale gang van zaken en waarschijnlijk ook het kerkelijk recht. Maar Beel zag zich genoodzaakt zich uit de bisschoppenconferentie terug te trekken.
Zo werd hij in 1973 op eigen verzoek weer pastoor, nu te Bemelen. Hij bleef dit tot 1979 en was gelukkig in het pastoraat.
Vanaf 1967 was hij ook voorzitter van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen en hij bleef dit (bisschop Gijsen stichtte een nieuwe priesteropleiding te Rolduc) Ook had hij banden met het Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat van de Nijmeegse Universiteit.  Mgr. Beel sprak desgevraagd terughoudend over de nieuwe bisschop, maar het was duidelijk dat hij andere standpunten innam, bijvoorbeeld over de plaats van de leek in de kerk, en het isolement van het bisdom Roermond betreurde.
Hij overleed in Maastricht en werd in Bemelen begraven. H.T.E. Beel was een broer van de politicus L. Beel.
Bron:  Knipselcollectie KDC

Literatuur van en over E. Beel kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.T.E. Beel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Beel, H.T.E.’ vindt u het bedoelde materiaal.