Bommel, W.J.G. van

Archiefnummer: 1132
Archiefnaam: BOMW
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1931-1988

Het archief bevat in hoofdzaak preken en conferenties

Plaatsingslijst (pdf, 196 kB) vernieuwd augustus 2019

W.J.G. van Bommel (1911-1993)

Ten geleide
Wilhelmus Johannes Gerardus van Bommel (1911-1993)
W.J.G. van Bommel werd geboren te Venlo en in 1935 tot priester gewijd van het bisdom Roermond. Hij was kapelaan in Houthem-St. Gerlach en van de St. Servaas in Maastricht. In 1947 werd hij moderator aan de R.K. HBS in Geleen en in 1954 werd hij benoemd tot pastoor van de basiliek van O.L.V. ten Hemelopneming in Maastricht. Van mgr. Lemmens kreeg hij de opdracht de mensen terug te halen naar de ‘Sterre der Zee'. Daarvoor reisde hij heel Limburg af. Hij schreef een geschiedenis van de basiliek en de Maria-verering van de ‘Sterre der Zee'. In 1963 werd hij pastoor van de Martinusparochie in Weert en deken van Weert. Hij was lid van het kathedraal kapittel en ere-kanunnik van Roermond.
Van Bommel was een priester waarvoor het contact met de mensen belangrijker was dan de organisatorische taken, die hij moeilijk vond. In een tijd van veranderingen in  de kerk was hij geen man van de polarisatie maar van bezinning op het wezenlijke.
Van Bommel ging in 1977 met emeritaat. Bij zijn afscheid in Weert werd een actie gehouden en behoeve van de restauratie van de fraaie Martinuskerk. Hij overleed in 1993 te Roermond.

Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over W. van Bommel kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.J.G. van Bommel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bommel, W.J.G. van’ vindt u het bedoelde materiaal.