Koelman, J.H.

Archiefnummer: 738
Archiefnaam: KOEL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1906-1973

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

J.H. Koelman wordt gefeliciteerd op een plechtigheid ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het RK Ziekenhuis Groningen, 1947.

Ten geleide
J.H. Koelman (1889-1980)
Johannes Henricus Koelman werd geboren in Hilversum op 28 juni 1889. Hij werd opgeleid aan het groot-seminarie Rijsenburg en tot priester gewijd in 1914. Hij was kapelaan in Benschop, Hoek van Holland, Oud-Zevenaar, Culemborg en Bussum (St. Vitus). Hij was ook geestelijk adviseur van de Federatie van het RK Woonwagenliefdewerk in het aartsbisdom. In 1933 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Fabianus en Sebastianus in Apeldoorn en in 1935 werd hij pastoor van de H. Josephparochie in Groningen. Hier was hij ook regent van het RK Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken. In 1956 werd hij plebaan en kanunnik van de Martinuskathedraal in Groningen. In 1966 ging hij met emeritaat. Koelman overleed op 16 augustus 1980.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.H. Koelman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Koelman, J.H.’ vindt u het bedoelde materiaal.