Loof, J.M.F.

Archiefnummer: 734
Archiefnaam: LOOF
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1948-1993

Het archief bevat preken, eucharistievieringen en enkele persoonlijke stukken.

Plaatsingslijst (pdf, 34 kB)

J.M.F. Loof (1911-1993) z.j.

Ten geleide
J.M.F. Loof (1911-1993) = Adrianus Loof OFM
Johannes (Joop) Marie Franciscus Loof werd geboren op 30 juli 1911 te Amsterdam. Hij trad in 1931in in de orde van Minderbroeders Franciscanen en hij werd in 1940 te Weert tot priester gewijd. Hij had de gave van het woord en was landelijk bekend als de grote volksprediker van de Franciscanen met de bijnaam ‘Adriaan de klokkenluider'. Hij gaf gedurende 17 jaar in het hele land retraites, missieweken, bezinnings- en Mariadagen. Daarna werd hij benoemd tot pastoor in Heerlen (de Vrank) en in 1973 werd hij pastoor van de St. Judocus-parochie van Hernen en Leur. In 1987 ging hij met emeritaat en verbleef in huize La Verna in Alverna, waar hij de zielzorg van de zusters van Tienakker op zich nam. Hij overleed te Alverna op 10 maart 1993.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.M.F. Loof zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Loof, J.M.F.’ vindt u het bedoelde materiaal.