Westerwoudt, L.A.A.M.

Archiefnummer: 38
Archiefnaam: WEST
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1902-1944

Het archief bevat preken.

Plaatsingslijst (pdf, 120 kB)

L.A.A.M. Westerwoudt (1878-1945)

Ten geleide
L.A.A.M. Westerwoudt (1878-1945)
Leonardus Aloysius Alphonsus Maria Westerwoudt werd geboren op 18 september 1878 te Amsterdam. Hij studeerde aan het gymnasium te Katwijk en de seminaries Hageveld en Warmond. Hij werd in 1902 in Haarlem tot priester gewijd, was kapelaan te Rotterdam en werd in 1904 leraar aan het klein-seminarie Hageveld en in 1906 professor in het Kerkelijk Recht aan het groot-seminarie Warmond. Ook was hij secretaris van het bisdom Haarlem en provisor van de beide seminaries. In 1922 werd hij benoemd tot plebaan van de St. Bavo-kathedraal te Haarlem en kanunnik van het kathedraal Kapittel. Hij was hier verantwoordelijk voor de afbouw van de kathedraal. De kerk was in 1893 ontworpen door Jos. Cuypers, nu werden voorportaal en torens gebouwd door Jos en Pierre Cuypers, samen met Jan Stuyt. Vanaf 1924 was Westerwoudt deken van Haarlem. In 1936 werd hij pastoor van de parochie H. Victor te Noordwijkerhout. Leonardus Westerwoudt was een zeer beminnelijk iemand. In 1948 verscheen er een boekje over hem van een onbekende schrijver getiteld De pastoor van St. Victor, Kanunnik L. Westerwoudt. Hij overleed op 14 oktober 1945 in de Mariastichting te Haarlem en werd in Noordwijkerhout begraven.

Literatuur van en over L.A.A.M. Westerwoudt kunt u vinden in RUQuest. Zoek op De pastoor van Sint Victor : kanunnik L.A.A.M. Westerwoudt

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over L.A.A.M. Westerwoudt zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Westerwoudt, L.A.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.