Wouters, A.L.M.

Archiefnummer: 680
Archiefnaam: WOUA
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1924-1954

Het archief bevat theologische verhandelingen en aantekeningen uit zijn studietijd.

Plaatsingslijst (pdf, 133 kB)

Dré Wouters als seminarist van het groot-seminarie Bovendonk te Hoeven, ca. 1953

Ten geleide
A.L.M. Wouters (1928-1993)
Andreas Ludovicus Marie Wouters werd op 29 september 1928 geboren te Oosterhout. In 1954 werd hij gewijd tot priester van het Bisdom Breda. Hij studeerde moraaltheologie in Rome en werd in 1958 benoemd tot professor moraaltheologie aan het Groot Seminarie in Hoeven. Van 1967 tot 1993 was hij docent moraaltheologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Dré Wouters overleed op 18 oktober 1993 te Tilburg, een maand na zijn pensionering.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Dré Wouters kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.L.M. Wouters zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Wouters, A.L.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.