Kreling, G.M.B

Archiefnummer: 195
Archiefnaam: KREL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon 
Datering: 1913-1973

Het archief bevat
Stukken, bijeengebracht ten behoeve van het boek Het goddelijk geheim. Theologisch werk van G.P. Kreling O.P., Kampen 1979. Gegevens over publicaties en colleges, collegedictaten, bibliografie, aantekeningen door derden van lezingen en conferenties, artikelen over Kreling.

Plaatsingslijst (pdf, 131 kB) vernieuwd augustus 2017

G.M.B. Kreling

Ten geleide
Gerardus Mattheus Bernardus Kreling O.P. (1888-1973) = G.P. Kreling
Kreling werd geboren te Nijmegen. Hij trad op 14 september 1907 in de dominicaner orde (Ordo Fratrum Praedicatorum - O.P).  Op 23 september 1908 legde hij zijn kloostergeloften af (Professie). Zijn kloosternaam werd 'Petrus' (naar beschermheilige Petrus van Verona), vandaar als voorletters 'GP'. Hij werd tot priester gewijd te Utrecht. In 1916 promoveerde hij tot Lector in de Theologie te Huissen (Gld).  Van 1916-1918 studeerde hij te Freiburg (Zw). Van 1918-1921 was hij als hoogleraar verbonden aan het 'Philosophicum der Dominicanen' te Zwolle. Van 1921-1926 Hoogleraar aan de 'Summa theologica der Dominicanen' te Huissen (Gld.) Van 1926-1928 was hij hoogleraar aan het Collegio Angelico ( 'Angelicum' ) te Rome. Van 1928 tot 1957  was hij hoogleraar in de dogmatiek, de apologetica en de geschiedenis der theologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  Van 1939-1940  was hij Rector Magnificus van de Katholieke Universiteit. G.M.B.Kreling is overleden 28 februari 1973 te Nijmegen.

In 1978 is het boek Het Goddelijk Geheim. Theologisch werk van G.P. Kreling  OP verschenen in de reeks Bronnen en Studies van het Katholiek Documentatie Centrum, dat handelt over leven en werk van Kreling. De stukken in deze verzameling houden alle verband met dit boek.

Literatuur van en over Gerardus of G.P Kreling kunt u vinden in RUQuest en Picarta.  
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.M.B. Kreling zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kreling’ vindt u het bedoelde materiaal.