Verzamelingen van personen

Verzamelingen van personen

Beekmans, Jan
ca. 1850-1990, 16,5 m.
NB: De verzameling betreft pauselijke zouaven.

Belletable, H.H. (1813-1855), stichter van de Aartsbroederschap van de H. Familie
1855-1974, 0,62 m.
NB: De verzameling is afkomstig van
J. Jonckbloedt, directeur van het algemeen secretariaat van de Aartsbroederschap van de H. Familie te 's-Hertogenbosch.

Bovens, J. , kerkredacteur van Het Binnenhof
1968-1984, 1,12 m.
NB: De verzameling betreft uitsluitend persberichten.

Cremers, P.L.H. 1915-1958,
1,25 m.
NB: De verzameling betreft de vrijmetselarij.

Dings, P.A. (1922-)2006, organisator van theologische oriëntatiecursussen en cursussen op het gebied van maatschappelijk welzijn en zielzorg
1957-1962, 0,25 m.
toestemming aanvragen via archivaris

Divendal, J. , De verzameling bevat vooral archivalia van de professoren, Rijk, Hemelsoet en Möller over Warmond,
1932-1976 (2001), 1,12 m.

Erkens, C.B., De verzameling betreft pater Ben Erkens CiCM die op de Philippijnen is geweest,
1951-2003, 037 m.
toestemming aanvragen via archivaris

Kreling, G.M.B. (1888-1973), dominicaan; hoogleraar dogmatische theologie, apologetica en geschiedenis der theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1913-1973, 1,5 m.
NB: De verzameling betreft stukken bijeengebracht ten behoeve van het boek Het Goddelijk Geheim. Theologisch Werk van G.P. Kreling OP.

Leeuwen, P.A. van (1913-2008), franciscaan; hoogleraar fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; adviseur van de Indonesische bisschoppen en peritus concilii tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
1947-1979, 4,5 m.
NB: De verzameling handelt met name over het Tweede Vaticaans Concilie.

Luyn, A.H. van (1935-), deelnemer aan de Bijzondere Synode van de Nederlandse Bisschoppen te Rome in 1980. NB: De verzameling handelt over deze Synode.
1980, 0,12 m.

Miedema, E. (1912-), pastoor te Schaesberg
1962-1973, 0,25 m.
NB: De verzameling is afkomstig van F.A. Weijers, W.P. Ringens en M. Hacking.

Ooms, H.F. , Franciscaan
1953-1961, 0,12 m.
NB: De verzameling handelt over de beeltenis van Maria in Limburg.

Peters, Herman (1952-), pastoor in Sneek en Dokkum, gastenpastor in Wittem. Onderhield contacten met kardinaal Shirayanagi te Tokio.
1993-2010, 20,5 m.

Visser , Dorothea (1819-1876), gestigmatiseerde van Gendringen
1843-1988, 0,25 m.
NB: De verzameling is afkomstig van A. Kerkhof, kapelaan te Gendringen.

Visser, J.M. en J. Visser, Zouaven uit Alkmaar
1866-1870, 0,12 m.

Vught, J.T. van, Hoofdaalmoezenier ministerie van Justitie. Verzameling over de Drie van Breda
1949-1991, 3,87 m.
toestemming aanvragen via archivaris

Waardenburg, J.A. van (1869-1937), boekenverzamelaar, collectie in 1937 nagelaten aan de Universiteitsbibliotheek Nijmegen; lid van de Vereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding en tot Ondersteuning van Behoeftige Kerken
1839-1933, 0,62 m.
NB: De verzameling bevat ook geestelijke oefeningen, met name gegeven door A.M.J.I. Binnewiertz, priester.

Wieringen, J.G.J. van
1980-1986, ...m.
De verzameling betreft Rolduc 1980-1986, 6 jaar onder het oog van God (Auspice Deo)
toestemming aanvragen via archivaris