Leeuwen, P.A. van

Archiefnummer: 475
Archiefnaam: LEEU
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1947-1979

De verzameling handelt met name over het Tweede Vaticaans Concilie

Plaatsingslijst (pdf, 139 kB) verbeterd februari 2016

P.A. van Leeuwen, Franciscaan; hoogleraar fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; adviseur van de Indonesische bisschoppen en peritus concilii tijdens het Tweede Vaticaans Concilie

Ten geleide

P.A. van Leeuwen (1913-2008) = Bernulf OFM
Petrus Antonius van Leeuwen werd geboren op 6 april 1913 te Leerdam. Hij trad in bij de minderbroeders/franciscanen en werd in 1938 in Weert tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Leuven en Nijmegen en werd docent theologie voor zijn orde in Alverna. Hij promoveerde in 1946 aan de Kath. Universiteit Nijmegen op het proefschrift Het kerkbegrip van de theologie van Abraham Kuyper. Van 1955 tot 1958 doceerde hij dogmatiek in Weert. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was hij consultor voor het Indonesisch episcopaat en later ‘peritus'.
In 1963 werd Van Leeuwen buitengewoon hoogleraar in de fundamentaal theologie in Nijmegen. Hij was een kenner van de gereformeerde theologie en publiceerde o.m. ook over het gemengde huwelijk en over St. Bonaventura. Na zijn emeritaat werd hij pastor in Huize Portiuncula.
Van Leeuwen overleed op 6 april 2008 in Wychen/Alverna.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over Peter van Leeuwen of B. van Leeuwen kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.A. van Leeuwen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Leeuwen, P.A. van’ vindt u het bedoelde materiaal.