Miedema, E.

Archiefnummer: 320
Archiefnaam: MIED
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1962-1973

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)

Ed Miedema (1912-1985)St. Michaëlkerk, 't Eikske, Schaesberg

Ten geleide

E. Miedema (1912-1985).
Ed Miedema werd in 1938 tot priester gewijd van het Bisdom Roermond. Hij was kapelaan in o.m. Heerlen, Sittard en Roermond en werd daarna benoemd tot pastoor van de St. Michael parochie “’t Eikske” in Schaesberg. Hier kwam hij in conflict met bisschop Moors vanwege zijn vrije opvatting van het ambt en het gezag in de R.K. kerk. Hij was onbuigzaam in zijn verzet tegen de machtskerk. Het leidde tot zijn ontslag in 1968. [Zie ook het archief van de Commissie Goede Diensten, ingesteld door de Centrale Commissie van de diocesane pastorale raad van het bisdom Roermond.]
Het kerkbestuur trad af en gesteund door de parochieraad werden de diensten voortgezet in een eigen kerkgebouw. Er ontstond een kritische basisgemeente, de zgn. ‘vrije streekparochie’ Schaesberg.  Als gevolg kwamen er rechtszaken om het bezit van de doop- en trouwregisters en de nieuwe bisschop Gijsen verklaarde de door Miedema gesloten huwelijken ongeldig. In 1979 trouwde Miedema.
Bron: Knipselcollectie KDC.

Literatuur van en over Ed Miedema kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over E. Miedema zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Miedema, Ed’ vindt u het bedoelde materiaal.