Waardenburg, J.A. van

Archiefnummer: 362
Archiefnaam: WAAJ
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1839-1933

De verzameling bevat correspondentie, gelegenheidsgedichten, bibliografische en andere gegevens over Nederlandse letterkunde, preken, veel materiaal over de priester A. Binnewiertz

Plaatsingslijst (pdf, 237 kB)


Ten geleide
J.A. van Waardenburg (1869-1937)
Johannes Arnoldus van Waardenburg werd geboren op 20 februari 1869 te Rotterdam. Hij was veertig jaar als ‘kantoorbediende’ in dienst van het Blauwhoedenveem. Hij was bevriend met pastoor-dichter Antoon Binnewiertz (1870-1915). Zijn ideaal was bibliothecaris worden. Zijn sollicitatie bij de Rotterdamse Gemeentebibliotheek had geen succes ondanks zijn kwalificatie als bibliograaf met kennis van Nederlandse en buitenlandse literatuur en aanbevelingen van Alphons Ariëns, J.K. Alberdingk Thijm en minister van financiën M. Kolkman.
Van Waardenburg had veel contacten met katholieke wetenschappers en literatoren, die zijn enorme boekencollectie wisten te waarderen en er  gebruik van maakten. Door salarisverlaging na een staking in 1914 kwam hij in financiële problemen, moest verhuizen en zijn boeken op verschillende plaatsen opslaan. In 1927 ging het hem beter en kon hij weer in een eigen bibliotheek over zijn boeken beschikken. Als gevolg van de economische crisis ging het hem later opnieuw niet voor de wind. 
De collectie van Van Waardenburg bestond naast boeken ook uit overdrukken, een knipselarchief en tijdschriftartikelen. Al in 1920 schonk hij boeken aan de toen nog op te richten Katholieke Universiteitsbibliotheek Nijmegen en na de oprichting ging hij daarmee door. In 1924 kwamen bijvoorbeeld 34 kisten met boeken naar Nijmegen. Na zijn dood, op 12 april 1937, werd zijn hele boekencollectie gelegateerd aan de Kath. Universiteitsbibliotheek. Een maand later kwamen vrachtwagens vol boeken bij de bibliotheek aan.

Bron: Een schenker van het eerste uur: J.A. van Waardenburg / R.P.L. Arpots in: Capita selecta uit de geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Waardenburg, J.A. van’ vindt u het bedoelde materiaal.