Beemer, T.C.J.

Archiefnummer: 1067
Archiefnaam: BEEM
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1939-2003

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 305 kB) vernieuwd juli 2019

T.C.J. Beemer (1927-2003) in 1995

Ten geleide
Theodorus Cornelis Johannes Beemer (1927-2003)
Theodorus Cornelis Johannes (Theo) Beemer werd geboren op 4 oktober 1927 te Rijsenburg als oudste van drie jongens. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Rotterdam waar zijn vader als administrateur werkte bij een scholengemeenschap. Op zijn elfde wist hij al wat hij wilde worden, namelijk priester. In 1939 ging hij naar het Kleinseminarie Hageveld te Heemstede waar hij gymnasium A volgde. In 1946 deed hij staatsexamen. Vervolgens ging hij naar het Grootseminarie te Warmond waar hij in 1952 de opleiding afrondde. Op 7 juni werd hij door mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem, priester gewijd. Van de bisschop kreeg hij de opdracht om zijn studie voort te zetten aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hier slaagde hij in 1955 cum laude voor zijn doctoraalexamen theologie. Het volgende jaar studeerde hij verder te Leuven en München. Sinds zijn priesterwijding werkte hij tijdens de vakanties als assistent in verschillende parochies in binnen- en buitenland.

In augustus 1956 werd Theo Beemer benoemd tot professor in de moraaltheologie aan het Theologicum van het Grootseminarie te Warmond. Dit bleef hij tot juli 1966. Een jaar eerder was hij al benoemd tot lector in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit van de  Katholieke Universiteit te Nijmegen. Aan dezelfde Universiteit werd hij daarnaast in 1967 benoemd tot lector aan de Medische faculteit met als leeropdracht ethiek in verband met de geneeskunde. Beide lectoraten bleef hij vervullen tot zijn emeritaat in 1992.

Theo Beemer heeft in vele commissies gezeten, van redactiecommissies van tijdschriften zoals Concilium en het Katholiek Artsenblad tot de commissie euthanasie van de Gezondheidsraad en verscheidene adviescommissies inzake homoseksualiteit. Daarnaast is hij een van de oprichters van het Werkverband van Katholieke Homopastores.

Na zijn emeritaat zette hij zijn pastorale arbeid voort als parttime pastor te Rotterdam en Nijmegen. Op 5 mei 2003 overleed Theo Beemer.

Literatuur van en over Th. Beemer kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over T.C.J. Beemer zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Beemer, T.C.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.