Fontaine, P.F.M.

Archiefnummer: 1416
Archiefnaam: FONP
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Boek: "Uit God geboren" door: P.F.M. Fontaine, 1962


Ten geleide

P.F.M. Fontaine (1921-2012)
Petrus Franciscus Maria Fontaine werd op 11 april 1921 geboren te Amsterdam in een katholiek onderwijzersgezin. Hij deed het gymnasium op het Ignatiuscollege, als beste leerling van de school. In de oorlog dook hij onder omdat hij de loyaliteitsverklaring niet wilde tekenen. Hij bezorgde samen met zijn vader en zijn broer Het Parool, toen illegaal. Na de oorlog studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg een baan bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. In 1948 werd hij leraar aan het Ignatiuscollege. Na zijn promotie in 1954 doceerde hij ook didactiek van het geschiedenisonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en die van Utrecht. In deze tijd publiceerde hij Van oermens tot wereldburger een lesboek voor het middelbaar onderwijs. Hij stond bekend om zijn alomvattende kennis - een levensbeschrijver noemde hem de geleerdste man van Nederland - zijn gedegen onderzoeksmethode en zijn heldere manier van schrijven. Kort voor zijn emeritaat begon hij aan zijn levenswerk The light and the dark, een geschiedenis van filosofische, religieuze en politieke denksystemen gebaseerd op dualisme: een cultuurgeschiedenis van goed en kwaad, lichaam en ziel en alle andere tegenstellingen van de menselijke conditie. Hij vond dit nodig omdat niemand het nog gedaan had. Hoewel er 31 delen verschenen, waarvan 14 over de Oudheid, bleef het onvoltooid.
Piet Fontaine was een groot liefhebber van film, theater en vooral opera. Hij was en bleef, ook na lezing van Darwin, voor alles katholiek. Geloof en wetenschap vormden voor hem geen tegenstelling. Tegelijk was hij de tolerantie zelve.
Hij overleed, helder van geest, op 27 augustus 2012 in zijn geboorteplaats.

Literatuur van en over Petrus Franciscus Maria Fontaine kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie P.F.M. Fontaine (pdf, 123 kB)

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.F.M. Fontaine zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Fontaine, P.F.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.