Gruijs, A.

Archiefnummer: 1166
Archiefnaam: GRUY
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1958-1987

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat stukken uit zijn periode op de Katholieke Universiteit. Daarnaast veel materiaal over de middeleeuwse mysticus Jan van Schoonhoven (1356-1432).

Plaatsingslijst (pdf, 75 kB)


Ten geleide
Albert Gruijs (1920-1996)
Albert Gruijs werd geboren in 1920 te Schoten (gem. Haarlem). Hij was tot 1949 journalist en fotoreporter. In 1944 ging hij over naar de Katholieke Kerk en verdiepte zich steeds meer in de theologische en wijsgerige achtergronden van het christendom. Hij ging algemene en in het bijzonder middeleeuwse wijsbegeerte studeren aan de afdeling Godsdienstwetenschappen en de ‘Ecole Nationale des Chartes' van de Sorbonne in Parijs. Na een scriptie over de middeleeuwse mysticus, Jan van Schoonhoven, een leerling van Jan van Ruusbroec, promoveerde hij in 1967 met de hoogste lof op Jean de Schoonhoven, (1356-1432) : son interprétation de I Jean 2, 15 "N'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde" : De contemptu huius mundi. Het begrip wereldverachting of -versmading dat zijn oorsprong vindt in het dualisme van Augustinus heeft in de middeleeuwen voor veel verwarring gezorgd. De diepzinnige Jan van Schoonhoven zag de versmading van de wereld niet als een absolute eis; de reden ervan is het reeds begonnen koninkrijk Gods. Door een kritische studie van de betekenissen van de begrippen contemptus en mundus toont Gruijs aan dat er bij christenen van welke tijd ook nooit sprake kan zijn van een absolute wereldverachting. Men kan de achtergronden en vooronderstellingen van de leer van de wereldversmading niet buiten beschouwing laten. De hedendaagse houding van wereldaanvaarding vormt geen tegenstelling met de middeleeuwse wereldversmading, maar stoelt op elementen daaruit.

Gruijs was van 1959 tot 1960 leraar Frans aan het Aloysiuscollege te Alkmaar, daarna wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1962 was hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als wetenschappelijk medewerker, conservator van de afdeling Handschriften en incunabelen van de Universiteitsbibliotheek en hoogleraar Hulpwetenschappen van de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Gruijs overleed in 1996.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over A. Gruijs kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A. Gruijs zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.