Huijbers, H.F.M.

Archiefnummer: 87
Archiefnaam: HUYH
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1841-1842) 1901-1929

Het archief bevat ook stukken van J. van Ouwerkerk de Vries betreffende de afschaffing van de slavernij in Suriname (1841-1842)

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

H.F.M. Huybers (1881-1929) Olieverfschilderij, 1953

Ten geleide
H.F.M. Huijbers (1881-1929)
Henricus Franciscus Maria Huijbers werd in 1881 te Utrecht geboren als zoon van een notaris. Hij volgde het stedelijk gymnasium te Utrecht en studeerde aan de Rijksuniversiteit aldaar waar hij in 1913 cum laude promoveerde bij G.W. Kernkamp op het proefschrift Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden. Hij was leraar van 1910-1917, achtereenvolgens te Goes, Wageningen, Bergen op Zoom en Tiel. In 1913 was hij docent aan de RK Leergangen te Tilburg waar hij tot 1923 bleef. Toen werd hij hoogleraar in de Nieuwe Geschiedenis aan de RK Universiteit Nijmegen.
In 1922 stichtte hij samen met Th. Goossen en J. Witlox het Historisch Tijdschrift, waarvan hij redactiesecretaris en medewerker werd maar vooral recensent. Waarschijnlijk heeft een zwakke gezondheid hem en zijn wetenschappelijk werk nogal geremd, maar desondanks was hij op velerlei gebied actief, hij had veel sociale belangstelling, was een overtuigd drankbestrijder, amateur-botanicus etc.
Bij zijn studenten op de Universiteit en de RK Leergangen was hij zeer gezien hetgeen o.a. bleek toen de Nijmeegse Historische Studentenkring naar hem werd vernoemd. Zie het KDC-archief van de Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers.

Behalve zijn proefschrift, ook als handelsuitgave verschenen, heeft Huijbers vele tekstuitgaven gepubliceerd (veelal in samenwerking met J. Kleintjens SJ); verder vele schoolboeken, een bibliografie van J.P. Coen en bijdragen aan kranten, tijdschriften en weekbladen.
Huijbers overleed op 17 maart 1929 te Nijmegen op 47-jarige leeftijd aan een nierkwaal.

Literatuur van en over H.F.M. Huijbers kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie: Literatuur over hem is te vinden in: J. Kleintjens SJ, Handelingen en Levensberichten, Mij. der Ned. Letterkunde II, 1928-1929, 39-44; Th. Goossens in Historisch Tijdschrift, 8, 19, 29, 1-4 en J. Hoogveld in Jaarboek St. Radboudstichting 1929, 85-89.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.F.M. Huijbers, zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Huijbers, H.F.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.