Post, R.R.

Archiefnummer: 116
Archiefnaam: POST
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1920-1968

Plaatsingslijst (pdf, 309 kB)

Prof. R.R. Post (1894-1968)

Ten geleide
R.R. Post (1894-1968)
Regnerus Richardus Post werd geboren op 18 mei 1894 te Kloosterburen. In 1919 werd hij te Utrecht tot priester gewijd. Na zijn leraarschap aan het klein-seminarie te Culemborg, werd hij in 1930 geschiedkundig medewerker aan het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Hij promoveerde in 1928 op het proefschrift Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het bisdom Utrecht tot de dertiende eeuw. In 1937 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in Kerkgeschiedenis en Middeleeuwse geschiedenis aan de Kath. Universiteit Nijmegen. Zijn inaugurale rede had de titel De betekenis van de Romeinsche archivalia voor de Nederlandsche kerkgeschiedenis.

Post publiceerde vooral over de kerkgeschiedenis van de late middeleeuwen, met speciale belangstelling voor de Moderne Devotie. Als redacteur van het tijdschrift Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht gaf hij Romeinse stukken uit over de Utrechtse kerkgeschiedenis en over de Hollandse missie uit de 17e eeuw. Hij was president-curator van de Kath. Universiteit, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Geheim Kamerheer en Huisprelaat van Z.H. de Paus, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. dr. mgr. R.R. Post ging in1964 met emeritaat en overleed op 27 oktober 1968 te Nijmegen.

Literatuur van en over R.R. Post kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over R.R. Post zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Post, R.R.’ vindt u het bedoelde materiaal.