Katholiek Studiecentrum

Archiefnummer: 491
Archiefnaam: KSC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1963-2006

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 2,3 MB) vernieuwd oktober 2018

Prof. Dr. A.G.M. van Melsen (links) in gesprek met Prof. Dr. B. van Iersel tijdens het derde lustrum van het KSC, 1992

Ten geleide
Katholiek Studiecentrum (1963-2006)
Het Katholiek Studiecentrum (KSC) werd in 1977 door de Katholieke Universiteit Nijmegen opgericht vanuit de overtuiging dat enerzijds de christelijke inspiratie iets waardevols te zeggen heeft over de wetenschapsbeoefening en haar toepassing, en anderzijds de wetenschapsbeoefening en haar toepassing licht kunnen werpen op de christelijke boodschap en haar interpretatie. Het KSC stimuleerde de studie van onderwerpen waar deze wederzijdse relatie tussen wetenschap en christelijke inspiratie een grote rol speelt. Ook het katholieke volksdeel en zijn cultuur was onderwerp van studie.

Het KSC had een groot aantal studiegroepen, begeleidde onderzoeksprojecten en organiseerde studiedagen. Van 1981 tot 1997 was Gerard Dierick studiesecretaris van het KSC. Honderden hoogleraren, medewerkers en studenten van de Kath. Universiteit hebben bijdragen geleverd. De resultaten werden neergelegd in vele publicaties.
Onderwerpen die in de loop der jaren behandeld werden waren: Schepping en evolutie, Opvoeding, Identiteit van katholieke wetenschapsmensen, Erfelijkheidsadvies, Bevrijding en geloof in Latijns-Amerika, Sexualiteit en huwelijk, Euthanasie, Abortus, Democratisering van de universiteit, Missie en zending, Sport, Wetenschap en levensbeschouwing, Feminisme, Spiritualiteit, Kerkelijk recht over huwelijk en echtscheiding, Omgaan met aids, Milieu en levensbeschouwing, Biowetenschappen.

In 2001 fuseerden het Katholiek Studiecentrum en de Thomas More Academie tot het nieuwe Soeterbeeck Programma. Dit is een onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Literatuur van en over het Katholiek Studiecentrum kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Studiecentrum’ vindt u het bedoelde materiaal.