Onderwijs en wetenschappen

Archieven van instellingen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Administratief Komité Politeia, politieke debating-club
1946-1980, 1,25 m.

Aemstelhorn, De
Zie: Rooms-Katholieke Sociale Academie De Aemstelhorn, Amsterdam
1921-1987, 8,37 m.

Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht.
De ATO was de priesteropleiding van de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.
1969-1985, 3,75 m.

Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
1956-1992, 0,87 m.
NB: Het archief betreft de redactie.

Bernardus Smeemanstichting
1919-1992, 3,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen
1979-1993, 0,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Bond ter Bevordering van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
1924-1986, 6,75 m.*

Bond van Besturen der Roomsch-Katholieke Bijzondere Scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
(1925) 1945-1958, 0,62 m.

Brabants Studentengilde van O.L. Vrouw
1929-1968, 0,5 m.

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
1857-1992, 152,87 m.
NB: Voorheen Roomsch-Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs, afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
1958-1992, 28,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs
(1924) 1945-1992, 12,37 m.

Collegium Studiosorum Noviomagensium Telemachus
1960-1968, 2,62 m.

Comité Welcome van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1968-1987, 0,75 m.

Commissie van Beroep voor het Katholiek Kleuter-, Basis- en Buitengewoon Onderwijs in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam
1971-1980, 0,62 m.

Commissie van Schooltoezicht in het Aartsbisdom Utrecht
1917-1967, 0,25 m.

Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren
1961-1996. 6,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Commissie van Zeil, Commissie, ingesteld door vertegenwoordigers van de 'grote bewaargevers' om handhaving van het KDC bij de universiteit te bereiken, door het werven van subsidies en door druk uit te oefenen op het College van Bestuur.
2001-2005
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Corpsdispuut Potens, Nijmegen, dispuut van het Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus
1963-1970, 0,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Corpsdispuut Utopia, Nijmegen, dispuut van het Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus
1962-1976, 0,62 m.

De Kring, vereniging van echtgenoten van hoogleraren en lectoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1923-1991, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Dispuut AVIS, Nijmegen
1935-2001, 1 m.

Dispuut Circe, damesdispuut Nijmegen, niet aan één studierichting gebonden
1971-2006, ... m.

Dispuut De Vijzel, dispuut van de faculteit Geografie van de KUN
1930-2011, 0,5 m.

Dispuut Durendal, Nijmegen, dispuut van de N.S.V. Carolus Magnus
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Dispuut Elegast, Nijmegen
1945-1988, 1,12 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Dispuut M.A.R.I.K.E.N., Nijmegen
1978-2000, 1,87 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Dispuut Olifant, Nijmegen
1946-1994, 0,87 m.

Dispuut Sodalitium Studiosorum Volor, dispuut van de Kath. Studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
z.j., ...m.

Dispuut Tertulia, Nijmegen
1960-1968, 0,12 m.

Dispuut Widukind, Nijmegen
1945-1993, 2 m.

Dispuut W.I.N.G., Nijmegen
1945-1992, 2,12 m.

Edward Schillebeeckx, Stichting
Het archief bevat voornamelijk stukken die verzameld zijn ter voorbereiding op de inventarisatie van het persoonsarchief van Edward Schillebeeckx
0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

ESV, studievereniging voor studenten Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit
z.j., 1,5 m.

Facultaire Vereniging de Pedagogische Kring Quedio, Nijmegen
1949-1969, 0,87 m.

Filosofenbond; belangenorganisatie voor studenten aan de Nijmeegse Centrale Interfaculteit
1966-1984, 0,62 m.

Fonds Ontwikkelingssamenwerking van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Stichting
1974-1982, 1 m.

Germanistenvereniging Die Wächter, Nijmegen
1936-1979, 1 m.

Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur, Nijmegen
1980-2000, 1,75 m.

Gilde Achter 't Vercken, Vereniging van Neerlandici, Nijmegen
1954-1973 (1982), 1,25 m.

History : blad van en voor geschiedenisstudenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1972-1984, 0,5 m.

Hoogveld-instituut, instituut voor wetenschappelijk (voorbereidend) onderzoek op het gebied van pedagogiek en onderwijskunde
1948-1989, 85 m.

Ichthus, Christelijke Studenten Vereniging Nijmegen
z.j., ...m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Inter Corpsdisputaire Raad, Nijmegen
1963-1974, 0,75 m.

Katholiek Pedagogisch Centrum
1971-1994, 4,5 m.

Katholiek School Adviesbureau
1951-1974, 1,37 m.

Katholiek Studiecentrum
1977-2000, 25,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura
1918-1994, 11,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Onderwijs Vakorganisatie
1956-1981, 111 m.*
NB: Met gedeponeerde archieven van de Katholieke Vereniging van Directies, Docenten en Consulenten bij het Beroepsonderwijs en het Leerlingwezen Sint Bernardus en de archivalia van de Sint Augustinusvereeniging in het bisdom Haarlem (Diocesaanvereeniging van R.K. Bijzondere Onderwijzers).
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus
1960-1994, 2,37 m.

Katholieke Onderwijzers Bond, bisdom 's-Hertogenbosch
(1926) 1938-1989, 2,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Onderwijzersvereniging in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen Sint Lebuïnus
1898-1978, 1,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afdeling Amersfoort
1897-1964, 0,25 m.

Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afdeling Arnhem
1945-1972, 0,25 m.

Katholieke Studenten Kring, Enschede
1948-1973, 0,37 m.

Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
(1886) 1896-1977 (1993), 21,375 m.

Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius, Wageningen
1910-2005, 43 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Studentengemeenschap Dr. Schaepman
1946-1951, 0,12 m.

Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (KTUA)
1943, 1964-2000, 20,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (KTUU)
1917-2011, 31,875 m.
NB: Zie ook het archief van de Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Vereniging van Directeuren en Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs Sint Bernardus
z.j., 1,12 m.

Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies
1923-1982, 5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino
1951-1997, 7,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Volksuniversiteit, Nijmegen
1920-1970, 0,62 m.

Kontakt Katholieken Educatief Werk
1969-1991, 6,25 m.

Kring, de vereniging van echtgenoten van hoogleraren en lectoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1923-1991, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten
1948-1965, 0,37 m.

Landbouwwinterschool Boxtel, RK

Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen voor Werkende Jongens
ca. 1957-1971, 25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen
1947-2013, 6,375 m.

Lennards-instituut, instituut voor begeleiding en scholing in muzikale vorming
1928-1991, 32 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Lin, J.J.E. van

Lineïka, Nijmeegs meisjes(club) dispuut

Meisjesdispuut Damayanti, Nijmegen
1960-1972, 0,37 m.

Meisjesdispuut D.I.A.N.A., Nijmegen
1963-1990, 0,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Meisjesdispuut F.I.E.R.A., Nijmegen
1935-2000, 2,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nationale Stichting Mater Amabilisscholen, katholieke levensscholen voor meisjes
1945-1987, 51,87 m.*
NB: Het archief bevat ook stukken van de diocesane stichtingen in de bisdommen
's-Hertogenbosch en Roermond; zie ook het archief van het Vormingswerk Jonge Volwassenen.

Nederlandse Katholieke Schoolraad
1909-2000, 41,25 m.

Nijmeegs meisjes(club)dispuut Lineïka

Nijmeegs Universiteitsblad
1951-1976, 0,37 m.

Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers
1932-1968, 1 m.

Nijmeegse Studenten Hokey Club Apeliotes
1987-1995, 1,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas
1947-2003, 16,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmeegse Studenten Rugbyvereniging Obelix
(1950) 1970-1995, 1,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus
1923-1997, 32 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmeegse Studenten Vereniging Diogenes
1957-1979 (1988), 4,62 m.

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas
1975-1992, 1,75 m.*

Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter
1966-2000, 2,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen
1955-1991, 18,25 m.

Nijmeegse Universiteitsvereniging, vereniging ter bevordering van de belangen van de Katholieke Universiteit Nijmegen en haar studenten
1924-1969 (1984), 0,25 m.

Nijmegen Interdisciplinary Centre for Development and Cultural Change (NICCOS) , samenwerkingsverband tussen faculteiten van de Radboud Universiteit i.v.m. ontwikkeling van zuidelijke landen
z.j., ...m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nijmegen International Students Club
1966-1978, 0,37 m.

Notariële Studentenvereniging N.S.V. Nota Bene, studentenvereniging van de Faculteit Rechten van de Kath. Universiteit Nijmegen
1948-2004, 1 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Olympus, koepelvereniging voor studieverenigingen FNWI, 0,10 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Petrus Dondersstichting, samenwerking tussen een aantal Mavo's te Tilburg; gefuseerd met de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant
1960-1992, 1,67 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Piusconvict, huis voor studerende priesters te Nijmegen
1925-1953, 0,12 m.

Radboudstichting, Sint, oprichtings- en bestuursorgaan van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1905-1961, 25,75 m.*
G.A.M. Kuijpers en R.G.J. Spanings, 'Inventaris van het archief van de Sint Radboudstichting (1905-1961)' (KDC/Nijmegen 1996).
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds
1962-2012, 2,5 m
[toestemming aanvragen via archivaris ]

RK Landbouwwinterschool Boxtel
1913-1974, ... m.

Rooms-Katholieke Sociale Academie De Aemstelhorn, Amsterdam
1921-1987, 8,37 m.

Rooms-Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Augustinus, Leiden
1902-1979, 25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs (ALVO)
1946-1990, 13,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Socialistische Antropologenbond
1972-1978, 0,75 m.
De naam van de bond werd ook geschreven als "Sosjalistiese Antropologenbond"

Sodalitium Studiosorum Deflute, Amsterdam, dispuut van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, Amsterdam
1924-1972, 0,37 m.

Sodalitium Studiodorum Volor, Dispuut

Stafconvent van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1967-1973, 0,25 m.

Stichting Bevordering Culinaire Opleiding, Stichting voor opleidingen tot Instellingskok
(1957) 1969-1994 (1995), 0,87 m.

Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds, fonds ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
1953-1999, 0,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Edward Schillebeeckx, stukken ter voorbereiding op de inventarisatie van het persoonsarchief van Edward Schillebeeckx.
(z.j.), 0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Het Nuyensfonds, fonds ter ondersteuning van de geschiedbeoefening door Nederlandse katholieken
1895-2001, 2,125 m.

Stichting Hoger Onderwijs Fonds
(1956-1969), 5,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Katholiek Leven in Beeld
1991-1999), 2 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Katholieke Raad voor Vakopleiding
1954-1982, 2,25 m.

Stichting Katholieke Regionale Schoolraad, Noord-Holland Noord
1955-1987, 7,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Schoolinternaten Nederland (archief)
1965-1992, 8,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan de Nederlandse Katholieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten
(1938) 1949-1970, 2,75 m.

Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin
1958-1985, 0,62 m.

Stichting Wetenschappelijke Studiereizen naar Ontwikkelingslanden
1966-1994, 9 m.

Studenten Vereniging van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Gauss en Democritos, Nijmegen
1962-1999, 4,12 m.

Studentenvereniging Johannes Scotus, faculteitsvereniging van het Theologisch Instituut Eindhoven
1966-1970, 0,25 m.

Synergy, studievereniging bedrijfswetenschappen Nijmegen
1990-2003, 3,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Tegenspraak, politiek-cultureel periodiek voor de Nijmeegse universitaire en culturele gemeenschap
1977-1984, 0,37 m.
NB: Het archief betreft de redactie.

Tertulia, dispuut van de Nijmeegse Studenten Vereniging Diogenes
1960-1968, 0,12 m.

Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen
1935-1970, 1,87 m.

Thijmgenootschap, vereniging ter bevordering van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland
1902-2005, 16,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Thomas More Academie, samenwerkingsverband van universiteiten en instellingen, verzorgde lezingen, symposia en publicaties op levensbeschouwelijk gebied.
1989-2004, 12,25 m.

Titus Brandsma, R.K. Studentenvereniging

Unie van Katholieke Studenten in Nederland (1897) 1908-1970, 13,37 m.
W.A.A. Mes, 'Inventaris van het archief van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland (UKSN), 1909-1970, met retroacta vanaf 1897', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 2 (Nijmegen 1978), p. 9-110.
NB: Voorheen Unie van Katholieke Studentenverenigingen geheten.

Unie van Studenten Nijmegen
1962-1975, 13 m.

Unipartners Nijmegen, Academisch adviesbureau gerund door studenten
z.j., 1,5 m.

Universitaire Restauratieve Dienst van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1955-1995, 10,75 m.
Het archief bevat ook archivalia van de Stichting Eigen Beheer Mensa Academia, de Stichting Eigen Beheer Corpsgebouwen en de Nieuwe Stichting Eigen Beheer Corpsgebouwen
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Universiteit voor Theologie en Pastoraat
(1947) 1956-1997, 19,12 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen
(1884) 1906-1996, 15,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Vakgroep Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1954-1997, 10,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Van den Elft-fonds
1922-1991, 1,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied
1947-1969, 0,5 m.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant
1914-1997, 224,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing
1967-2001, 1,5 m.

Vereniging Wetenschap en Toekomst
1982-1995, 1,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Vlugschrift
, mededelingenblad van de vakgroep Nieuwe Geschiedenis vóór 1870 van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1982-1990, 0,62 m.

Vrij dispuutgezelschap HERA
1903-2000, 5 m.

Werkgroep Universitaire Beweging
1968-1974, 48,75 m.
NB: Het archief behelst ook materiaal van instellingen en personen verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.