Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archiefnummer: 470
Archiefnaam: KSKE
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1973

Plaatsingslijst (pdf, 41 kB)

Bestuur Katholieke Studentenkring Enschede

Ten geleide
Katholieke Studenten Kring Enschede (1948-1973)
De Katholieke Studenten Kring Enschede “Contardo Ferrini” was een overkoepelende vereniging van katholieke studenten aan de verschillende vakopleidingen die in Enschede gevestigd waren: de Hogere Textielschool, Middelbaar Technische School, School voor Scheepswerktuigkundigen, de Academie voor Kunst en Industrie en de R.K. School voor Maatschappelijk Werk. Zij werd op initiatief van een hospita opgericht door pater Leonardus O.F.M. Cap. Elke maand was er een mis met ontbijt, en er waren discussieavonden, lezingen en cursussen, een gezelligheidsavond en een dansclub. Dit alles op basis van de katholieke levensovertuiging. Vanaf 1954 verscheen 1 x per jaar Brandpunt, orgaan van de Katholieke Studenten Kring Enschede “Contardo Ferrini”
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Studenten Kring Enschede kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over Studentenverenigingen Enschede zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Studenten Kring Enschede’ of ‘Kath. Studentenkring Enschede’ vindt u het bedoelde materiaal.