Nederlandse Katholieke Schoolraad

Archiefnummer: 1092
Archiefnaam: NKSC
Archiefsector: Onderwijs en Wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1909-2000

Plaatsingslijst (pdf, 113 kB) vernieuwd januari 2012

Gedigitaliseerde archiefstukken:

327-329 Notulenboeken van vergaderingen.
327. 1909-1921.
328. 1922-1936.
329. 1936-1939.

331-334 Borgstellingen voor voorschotten op wachtgeld.
331. 1933
332. 1934
333. 1935
334. 1936

335-345 Notulen van vergaderingen van de afdelingen LO en NO van de NKSR.
335. 1931
336. 1932
337. 1933
338. 1934
339. 1935
340. 1936
341. 1937
342. 1938
343. 1939
344. 1940
345. 1941

437. Rapport ingevolge de bespreking "Vermindering van het aantal kweekscholen" te Den Haag op 18 februari. 1936.
437. Rapport

Leren / dienen / vieren. Affiche van de Ned. Kath. Schoolraad, z.j.

Ten geleide
Nederlandse Katholieke Schoolraad (1909-2000)
In 1910 is de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) opgericht door de bisschoppen, ter ondersteuning van hun beleid. Naast een advies-, een toezichthoudende en uitvoerende taak, was de NKSR ook het aanspreekpunt voor de overheid. Eerst bestond zij uit vijf priesters, in 1953 uitgebreid met vijf katholieke ouders met schoolgaande kinderen. Vanaf 1958 konden ook katholieke onderwijsorganisaties bestuursleden aanwijzen.

In 1966 was er een ingrijpende verandering in de taakstelling als gevolg van alle ontwikkelingen binnen het katholiek onderwijs. Naast alle bestaande taken kreeg de NKSR ook nog een erkenningstaak erbij. Het bestuur van de schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van organisaties van schoolbesturen, docenten en ouders. De taken van de NKSR zijn een aantal keren aangepast maar in principe niet meer veranderd. Het doel is hetzelfde gebleven, namelijk de bevordering van het katholiek onderwijs en daardoor verbetering van het onderwijs in het geheel. Het NKSR is een vraagbaak voor het katholiek onderwijs.

Website NKSR

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Schoolraad kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Ned. Kath. Schoolraad zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Ned. Kath. Schoolraad’ vindt u het bedoelde materiaal.