Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus

Archiefnummer: 906
Archiefnaam: CARO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1923-1997

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 256 kB)

Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus, vóór 1945. In het midden vooraan Pater Titus Brandsma

Ten geleide
Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus (1923-1997)
In 1924, één jaar na de oprichting van de Katholieke Universiteit, werd in hotel ‘De Bonte Os' de R.K. Nijmeegsche Studentenvereniging "Carolus Magnus" opgericht. Een jaar later werd Oranjesingel 42 aangekocht om als sociëteit te dienen. In 1925 kwam er kritiek op het overnemen van ontgroeningspraktijken, die in deze tijd al in brede kring werden afgekeurd. In 1927 werd de ontgroening zelfs verboden. Maar het bleek onuitroeibaar. Veel later, in 1958, deed de praeses soortgelijke kritiek af als ongerechtvaardigd wantrouwen.
Studenten konden zich misdragen, maar men kon ze ook zien collecteren voor een goed doel. De invloed van de geestelijkheid in het studentenleven was aanzienlijk. Bij het tweede lustrum in 1932 noemde praeses Van Thiel als taken van het Corps de apologetische en theologische verzorging der studenten en hun filosofische ontwikkeling.
De naam werd vanaf 1928 Nijmeegs Studenten Corps "Carolus Magnus". De onderafdelingen ‘Roland' voor de jongens en ‘De meisjesclub' onstonden. In 1972 werd deze scheiding opgeheven.
In de beginjaren was 85% van de studenten lid van het Corps. In de jaren '70 toen Nijmegen een sterke marxistische stroming kende, was het veel minder populair. Het percentage herstelde zich later enigszins, maar in 1980 was slecht 15% van de studenten georganiseerd in een studentenvereniging, minder dan in andere universiteitssteden. Het College van Bestuur vond dit zorgelijk en probeerde aansluiting te stimuleren door de oprichting van COBAS, contact tussen college van bestuur en algemene studentenorganisaties. VeeI leverde dit niet op. 2003 waren nog 400 studenten lid van Carolus Magnus.

Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over de Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Studentenverenigingen * Nijmegen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Carolus Magnus’ vindt u het bedoelde materiaal.