Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas

Archiefnummer: 1027
Archiefnaam: GOLY
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1975-1992

Bevat ook het archief van de Stichting Golyas Studenten Welzijn

Plaatsingslijst (pdf, 39 kB)

Studenten van Golyas tijdens een uitstapje, ca. 1988

Ten geleide
Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas (1975-1992)
Het archief van Golyas omvat twee organisaties namelijk de "Nijmeegse Studentenvereniging Golyas" en de "Stichting Golyas Studenten Welzijn".

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas
Golyas is in 1975 opgericht onder de naam Nijmeegse Studentenvereniging HET. "HET" is ontstaan toen bleek dat veel jongerejaars behoefte hadden aan een gezelligheidsvereniging die groter was dan een dispuut, maar anders dan de bestaande verenigingen. Deze vond men of te traditioneel of te ongeorganiseerd. Tijdens de vertoning van een diaserie over seksuele voorlichting getiteld "HET" kwamen een viertal rechtenmentoren hierover met elkaar in gesprek. Zodoende werd in de nacht van 10 op 11 september 1975 "HET" opgericht. "HET" zou een open en gemengd dispuut moeten worden met een lage contributie en zonder speciale toelatingseisen. Daarnaast was het mogelijk om zowel lid te zijn van "HET" als van een andere vereniging. In het begin was "HET" aangesloten bij het Dispuut Contact Orgaan (DCO). Maar dit was maar van korte duur.
In het begin bestond het dispuut voornamelijk uit rechtenstudenten maar geleidelijk veranderde dit. Ook het aantal leden nam sterk toe, zodat in 1976 besloten werd het Dispuut om te zetten in een vereniging. "HET" werd ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en de statuten werden notarieel vastgelegd. In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten georganiseerd van introductieweekenden tot Gala-avonden en touwtrektoernooien.

Voorafgaand  aan het tweede lustrum, in 1985, werd besloten de naam van de vereniging te wijzigen in Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas. "HET" was de kinderschoenen ontgroeid en verdiende een meer passende naam. In de jaren daarna bleef het ledenaantal schommelen, mede door interne strubbelingen. In 1990 werd nog wel het derde lustrum gevierd. Maar al snel bleek dat de vereniging geen zelfstandig bestaansrecht meer had, het ledental bleef dalen. In 1991 is nog wel geprobeerd om samen te gaan met de Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter maar deze fusie mislukte. Dit had tot gevolg dat  een voorstel werd ingediend om de vereniging te liquideren en het batige saldo over te hevelen naar de Stichting Golyas Studenten Welzijn. Begin 1992 werd dit voorstel door de ledenvergadering aangenomen. NSV Golyas werd ontbonden.

Stichting Golyas Studenten Welzijn.  (1980-1992)
De stichting werd in 1980 opgericht onder de naam Stichting HET Studenten Welzijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting is opgericht ten behoeve van het organiseren van het eerste lustrum van de Nijmeegse Studentenvereniging "HET". Na het lustrum was het de bedoeling dat de stichting geld bleef inzamelen voor  onder andere het organiseren van grote evenementen en het financieren van onroerende goederen. Hoewel de stichting verplicht twee bestuursleden van de Nijmeegse Studentenvereniging "HET" in het bestuur moest hebben was het in principe een onafhankelijke stichting.  Het bestuur bepaalde echter dat alle activiteiten van de stichting ten dienste en ten gunste van de vereniging  moesten zijn. Na het tweede lustrum ontstond een discussie over het nut van de stichting. Er werd besloten het takenpakket uit te breiden. De Raad van Advies en de Reünistencommissie werden ondergebracht in de stichting. Nadat de vereniging in 1985 haar naam al had veranderd besloot de stichting in 1988 dit voorbeeld te volgen en werd de naam Stichting Golyas Studenten Welzijn. Na het ter ziele gaan van de vereniging begin 1992 werd besloten om de stichting niet op te heffen maar voort te laten bestaan, met name voor het organiseren van reünistenactiviteiten. In 1992 werden hiervoor de statuten van de vereniging gewijzigd.

Literatuur van en over de [Nijmeegse Studenten Vereniging] Golyas kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Studentenverenigingen * Nijmegen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Golyas’ vindt u het bedoelde materiaal.