Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archiefnummer: 721
Archiefnaam: ALVO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat correspondentie, agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de verschillende besturen en commissies, financiële stukken en discussienota's.

Plaatsingslijst (pdf, 1,3 MB) vernieuwd april 2019


Ten geleide
Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs (1972-1995)
Op 15 mei 1920 werd de ‘Provinciale Gelderse Vereniging voor RK Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs' te Arnhem opgericht. Deze vereniging startte in 1921 een RK HBS-opleiding te Arnhem welke in 1947 het ‘Katholiek Gelders Lyceum' werd genoemd. Tien jaar later richtte de vereniging het ‘Thomas à Kempis College' te Arnhem op. Vanuit dit college werd een dependance opgericht te Zevenaar die in 1969 zelfstandig verder ging onder de naam ‘Liemers College'.
Deze drie scholen vormden de basis voor de in 1972 opgerichte ALVO (‘Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs'; in 1985 veranderd in: ‘ALVO, Vereniging voor katholiek en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Arnhem e.o.').
Later voegden het ‘Nederrijn College' te Zevenaar (1973) en de ‘Sint Maarten MAVO' te Lobith (1988) zich bij de vereniging.

Het doel van de vereniging was het bevorderen van het Katholiek Voorbereidend Wetenschappelijk en Algemeen Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o. en het oprichten en in stand houden van katholieke en later ook interconfessionele scholen. Dit alles volgens de algemene richtlijnen voor het onderwijs vastgesteld in overleg met de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
De vereniging bestond uit: het hoofdbestuur, de centrale ledenraad en de afdelingen. Het samenvoegen van de administraties in een centrale administratie, fusies van scholen, toetreding tot de vereniging van nieuwe scholen, het beheer van gebouwen en het implementeren van nieuwe wetgeving (o.a. ziekteverzuim, wachtgeldregelingen) waren zaken waar de vereniging zich mee bezig hield.

De vereniging werd op 1 januari 1995 opgeheven.