Stichting Het Nuyensfonds

Archiefnummer: 468
Archiefnaam: NUYF
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archief van instelling
Datering: 1895-2001

Het archief bevat voornamelijk correspondentie tussen bestuursleden en aanvragers van subsidie.

Plaatsingslijst (pdf, 60 kB)

Koperen gedenkplaat in de parochiekerk te Westwoud, onthuld met een rede van dr. H.J.A.M. Schaepman, 25 oktober 1898

Ten geleide
Stichting Het Nuyensfonds (1895-2001)
De Stichting Het Nuyensfonds dankt zijn ontstaan aan de weldadigheid van katholiek Nederland, dat na de dood van de Westwoudse medicus-geschiedschrijver W.J.F. Nuyens (1823-1894) gelden bijeenbracht om een koperen gedenkplaat voor hem in de parochiekerk van Westwoud aan te brengen. Het overblijvende geld werd bestemd als fonds voor het ondersteunen van de geschiedbeoefening door Nederlandse katholieken. Het Nuyensfonds tracht dit doel te bereiken door het toekennen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen en het om de vijf jaar bekronen van een door een Nederlandse katholiek geschreven werk, dat het best aan het doel van Het Nuyensfonds beantwoordt. De oprichtingsdatum van Het Nuyensfonds is 18 februari 1903.
Tot in de jaren zestig was het doel vooral gericht op de vorming van vakbekwame katholieke historici.
Binnen dit bredere doel bevordert het Nuyensfonds heden ten dage in het bijzonder de systematische bestudering van de geschiedenis van het katholicisme in Nederland. Het subsidieert studies en publicaties op dit gebied. Het Nuyensfonds werkt vanaf 1998 nauw samen met het L.J. Rogierfonds.

Literatuur van en over het Nuyensfonds kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Nuyensfonds zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nuyensfonds’ vindt u het bedoelde materiaal.