Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant

Archiefnummer: 506
Archiefnaam: OMO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1914-1997

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat materiaal ontstaan uit contacten met de in het Ten geleide genoemde instanties en met bij OMO in dienst zijnde leraren, rectoren en administratief personeel, het OMO-fonds en het OMO-weduwen- en wezenfonds, schoolbesturen en ouders.

Plaatsingslijst (pdf, 1,5 MB)


Ten geleide
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant (1914-1997)
De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant (OMO) is in 1916 opgericht en kwam voort uit de door dr. H.W.E. Moller in 1912 opgerichte stichting voor katholiek onderwijs in Noord-Brabant.
Het doel was het emanciperen van katholieken in Noord-Brabant door middel van het oprichten en in stand houden van scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs op katholieke grondslag
Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de plaatselijke schoolbesturen. Voorzitters waren achtereenvolgens dr. Moller (1914-1941), mr. F. Teulings (1941-1949) en P. van den Putt (vanaf 1949); Van Hoof was (secretaris-penningmeester).

OMO onderhield contacten met overheidsinstanties op het gebied van het onderwijs, met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch, met gemeenten en met instellingen en organisaties als de Bond van RK Schoolbesturen, het RK Bureau voor Onderwijs en Opvoeding en de Katholieke Leraren Vereniging Sint Bonaventura, de Pensioenraad en met bankinstellingen.

Na de oorlog kreeg de doelstelling een meer sociaal cultureel karakter. Belangrijk was toen vooral dat kinderen dichtbij hun huis naar school konden. Ongeacht hun sociale achtergrond, met aandacht voor hun talent.
Vanaf 1994 staan vernieuwing en professionalisering centraal. In deze periode wordt het onderwijsaanbod van havo en vwo uitgebreid met vmbo en later ook met praktijkonderwijs. Zie ook de website van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Literatuur van en over de [Vereniging] Ons Middelbaar Onderwijs [in Noord-Brabant] kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Ons Middelbaar Onderwijs zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Ons Middelbaar Onderwijs’ vindt u het bedoelde materiaal.