Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques

Archiefnummer: 1052
Archiefnaam: SIES
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1955-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris


Plaatsingslijst (pdf, 185 kB)


Ten geleide

Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques (1955-1995)
Het Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques (SIESC) is een internationale vereniging van katholieke leraren in het middelbaar onderwijs. Het is een contactorgaan tussen een negental nationale lerarenverenigingen. De activiteiten werden eerst gecoördineerd door een contactorgaan (Comité de liaison), later door een bestuur (Conseil) met een secretaris, tenslotte ook nog ondersteund door een uitvoerend orgaan (Bureau exécutif).
Ontstaan
Rond 1954 waren er internationale contacten binnen de Pax Romana-MIIC, een vereniging van katholieke intellectuelen die al sinds 1921 bestaat. Van hieruit zijn door dr. J.C.F. Nuchelmans en de algemeen secretaris van Pax Romana, Ramon Sugranyes de Franch, voorbereidingen getroffen voor een oriënterende bijeenkomst in april 1954. De eerste activiteiten zijn gestart vanuit de Nederlandse lerarenvereniging Bonaventura (afdeling Buitenlandse Betrekkingen). [Zie ook het KDC-archief van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura] Zij hebben het eerste congres, december 1955, in Breda georganiseerd. Nuchelmans was de eerste secretaris van SIESC. Op de eerste congressen was vooral de noodzaak van een eigen samenwerkingsverband, naast andere reeds bestaande vakverenigingen, het centrale thema. Daarnaast was ook de vaste band met Pax Romana – MIIC een discussiethema. Er wordt beslist om van SIESC een gespecialiseerd secretariaat binnen Pax Romana te maken. Daarna komen op de congressen actuele thema’s aan bod die te maken hebben met de positie van de leraar of met de plaats van de leraar binnen de katholieke kerk. Soms worden ook aparte groepen gevormd voor bepaalde deelthema’s, zoals geschiedenis, letterkunde en natuurwetenschappen.
Activiteiten
Iedere zomer wordt er een congres georganiseerd rond een actueel thema. De eerste congressen zijn in de schoolvakantie in de winter, maar al na enkele jaren werden de congresdata naar de zomervakantie verplaatst, meestal eind juli - begin augustus. Een tijd lang werden tijdens die congressen ook de bestuursvergaderingen gehouden. Maar later wordt het noodzakelijk om tussendoor extra bestuursvergaderingen te houden. De voertalen zijn steeds Frans en Duits. Dat betekent dat lezingen en verslagen van discussies altijd in twee talen worden aangeboden. Daarnaast zijn er soms verslagen van werkgroepen in de verschillende landstalen.
Het doel van de congressen is steeds een bezinning op internationale pedagogische thema’s (wereldvrede, geweld op school) en daarnaast ook een specifieke bezinning op katholieke thema’s, zoals gewetensvorming, samenwerking met niet-gelovigen, verhouding tussen katholieke leken en officiële vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen (voor het onderwijs).
Contacten
De secretaris van SIESC vertegenwoordigt de vereniging ook op congressen van de Pax Romana en na een aantal jaren ook bij het OIEC (Organisations Internationales Catholiques d’Enseignement). De “groupe de travail” van deze organisatie organiseerde in 1977 een congres over geloof en school in Delémont (Zwitserland). Daarnaast zijn er contacten met de UNESCO en met de centrale katholieke instituten, bijvoorbeeld tijdens het Vaticaans concilie en bisschoppensynodes.
Website SIESC: http://www.siesc.eu/fr/history.php

Literatuur van en over de Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques kunt u vinden in RUQuest [zoek op SIESC].