Nuchelmans, J.C.F.

Archiefnummer: 1188
Archiefnaam: NUCH
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.


Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

J.C.F. Nuchelmans (rechts) en dhr. Darga tijdens het lustrumcongres van het Thijmgenootschap "De identiteit van katholieke wetenschapsmensen", 1979


Ten geleide
J.C.F. Nuchelmans (1920-2005)
Johannes Cornelis Franciscus Nuchelmans werd geboren op 31 augustus 1920 te Budel. Hij volgde het Gymnasium A en studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1946 en 1947 studeerde hij aan de Sorbonne in Parijs. Hij promoveerde in 1949 in Nijmegen op Die Nomina des Sophokleischen Wortschatzes. Vorarbeiten zu einer sprachgeschichtlichen und stilistischen Analyse. Daarna was hij leraar klassieke talen aan het Sint Ursulalyceum in Roermond en docent Latijn en algemene taalwetenschap aan de Kath. Leergangen Tilburg. In 1967 werd hij hoogleraar Griekse Taal-en letterkunde in Leuven en hij was van 1969 tot 1985 hoogleraar in hetzelfde vak in Nijmegen.

Nuchelmans werkte mee aan het Lexikon des frühgriechischen Epos (Hamburg) en aan het Woordenboek van het  Middeleeuws Latijn in de Noordelijke Nederlanden. Ook was hij hoofdredacteur van het Woordenboek der Oudheid. Hij publiceerde o.m. een Précis de Latin Vulgair en verschillende handboeken voor het onderwijs. Sinds 1955 was hij algemeen secretaris van het Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques en sinds 1965 bestuursadviseur van de Union Mondiale des Enseignants Catholiques. In Nederland was hij bestuurslid van de letterkundige afdeling van het Thijmgenootschap en redactiesecretaris van het Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura. Ook was hij bestuurslid van de Klassieke Sectie van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura, en van de Groep Classici van het Genootschap van Leraren en mede-oprichter en bestuurssecretaris van de Contactgroep voor Europese Voorlichting in het Nederlands Onderwijs. Van 1987 tot 1992 was hij vice-president voor Europa van de Mouvement International des Intellectuels Catholiques MIIC.
Jan Nuchelmans overleed op 7 februari 2005 te Tilburg.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over J.C.F. Nuchelmans kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C.F. Nuchelmans zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nuchelmans, J.C.F.’ vindt u het bedoelde materiaal.