Hermes, A.J.

Archiefnummer: 1002
Archiefnaam: HERS
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1939-1994

Het eigenlijke privé-archief heeft een omvang van 4 meter en bestaat voor het grootste gedeelte uit teksten van speeches, tijdschriften, krantenknipsels, schoolschriften en correspondentie. Zie de plaatsingslijst.
Het grootste gedeelte van het archief (48 meter) betreft de politieke carrière van de heer Hermes, en bestaat uit Tweede-Kamerstukken, verslagen van ministerraden en correspondentie met onderwijsorganisaties. Deze stukken horen niet in het privé-archief  thuis. Zij worden immers al (in origineel) bewaard bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Dit gedeelte van het archief is beschreven in een WORD-bestand: Hermes - buiten privé-archief (docx, 19 kB)

Plaatsingslijst (pdf, 65 kB)

A.J. Hermes (1929-2002), Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 1978

Ten geleide
A.J. Hermes (1929-2002)
Adrianus Johannes (Ad) Hermes werd op 27 augustus 1929 te Breda geboren. Na de lagere school behaalde hij de diploma's MULO-A en MULO-B in zijn geboorteplaats en HBS-B te Nijmegen. In 1947 begon hij een studie Werktuigbouw- en Vliegtuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, die hij om financiële redenen na één jaar moest staken. In 1949 was hij korte tijd werkzaam bij de Raad van Arbeid te Breda. Van 1950-1954 vervulde hij de militaire dienst bij de artillerie. Van 1954-1958 was hij planningassistent bij Hoogovens. Zijn politieke carrière begon in 1958. Hij werd eerst gemeenteraadslid voor de KVP en later wethouder van onderwijs, jeugd, culturele en personeelszaken te Beverwijk. Een in 1956 aangevangen studie voor leraar wiskunde kon hij niet afmaken vanwege het vele werk als wethouder. In de jaren 1970-1972 was hij tevens loco-burgemeester te Beverwijk. Zijn wethouderschap duurde tot 1972. Hij bleef daarna nog gemeenteraadslid te Beverwijk tot 1974. In 1969 werd hij lid van het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij en bleef dat tot 1972. In 1971 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de KVP en bleef dat tot 1978. Van 1978 tot 1982 was hij staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in de drie kabinetten-Van Agt, met in zijn portefeuille: het kleuter- en lager onderwijs, het basis- en speciaal onderwijs en de verzorgingsstructuur. Van 1982 tot 1994 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hermes noemde zichzelf ‘een waakhond' voor artikel 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs. Dit bleek in het bijzonder in 1991, bij zijn kritiek op de plannen van staatssecretaris Wallage voor de gemeenschappelijke basisvorming.
Ook naast zijn politieke loopbaan was Hermes actief ten behoeve van het onderwijs. Hij was betrokken bij de oprichting van scholen in Beverwijk en was penningmeester van het landelijk bestuur van de Mater Amabilisscholen, Ad Hermes overleed op 31 januari 2002.
Bron: KDC-Knipselcollectie.

Literatuur van en over A.J. Hermes kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.J. Hermes zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Hermes, A.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.