Politiek

Archieven van personen

Aalberse, P.J.M.  (1871-1948), lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; minister van Arbeid; hoogleraar arbeidswetgeving en staathuishoudkunde aan de Technische Hogeschool Delft
Archiefnummer: 169, datering: 1886-1948, omvang: 19,87 m.
M.L.M. van den Hombergh, 'Inventaris van het archief P.J.M. Aalberse (1871-1948)' (KDC/Nijmegen 1992).

Agt, A.A.M. van, (1931- ), Minister van Justitie en Buitenlandsezaken (KVP) ; lid Tweede Kamer voor het CDA
z.j., 22,5 m*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Andriessen, F.H.J.J., Politicus KVP en CDA, lid Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europese Commissie,
1969-2009, 8,25 m.

Bogaers, P.C.W.M. (1924-2008) KVP-Kamerlid en -minister en medeoprichter van de PPR. Progressief econoom, afkomstig uit Katholieke Arbeidersbeweging.
z.j. , 3,12 m

Cals, J.M.L.T.  (1914-1971), lid van de Katholieke Volkspartij; minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; minister-president; voorzitter van het bestuur van het Centraal Missie Commissariaat
1932-1971, 4 m.

Hermes, A.J., (1929-2002), staatssecretaris van onderwijs; lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij en het Christen Democratisch Appèl
1939-1994, 4 m.

Jansen, J.L.A. (1934-2012), Tweede Kamerlid voor de Politieke partij Radicalen, lid van de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Kernenergie (BMD).
1968-2003, 1,5 m.

Jansen, Peter, (...-...), Lid van de Politieke Partij Radicalen
z.j. ...m.

Jong, P.J.S. de (1913-...), minister van Defensie en minister-president
1931-2010, 6,625 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Kolster, M.A.L.  (1928-...), lid van de Katholieke Volkspartij en de Stichting Vindicamus, Federatie van Studentenverenigingen aan Nederlandse Katholieke Theologische en Filosofische Opleidingsinstituten
1885-1999, 13,75m.
NB: Het archief bevat ook enige archivalia van leden van de familie Kolster uit de 19de eeuw.

Koolen, D.A.P.N. (1871-1945), lid en voorzitter van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; minister van Arbeid, Handel en Nijverheid; president van de Bijzondere Raad van de Sint Vincentiusverenigingen
1889-1944, 1 m.

Kort, W.L.P.M. de (1909-1993), lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP); fractievoorzitter van de KVP
(1923) 1931-1977, 2,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Maat, C.L.A.M. ter  (1913-), secretaris van Pax Christi Nederland en Pax Christi Internationaal
1961-1994, 1,37 m.

Nolens, W.H.  (1860-1931), priester; voorzitter van de Roomsch-Katholieke Kamerclub; lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; buitengewoon hoogleraar arbeidswetgeving aan de Universiteit van Amsterdam
1885-1931, 7,25 m.
T.T.A.B.M. van der Aalst, 'Inventaris van het archief van mgr. W.H. Nolens, 1860-1931', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (KDC/Nijmegen 1973), p. 88-151.

Ruijs de Beerenbrouck, C.J.M. (1873-1936), lid en voorzitter van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; minister-president; minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw
1901-1936 (1974), 0,25 m.*
NB: Op micro-film aanwezig; het originele archief berust in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Ruijs de Beerenbrouck, G.L.M.H. (1842-1926), jurist, Tweede Kamerlid, minister van Justitie
1860-1926, 0,37 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Ruygers, G.J.N.M.  (1911-1970), lid van de Partij van de Arbeid; journalist; vice-voorzitter van Pax Christi Nederland; bestuurslid van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene
1931-1970, 0,5 m.*
NB: In copie aanwezig.

Schuijt, W.J. (1909-2009)
Journalist, wetenschapper en buitenlandwoordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer

Stokman, J.G.  (1903-1970), priester; lid van de Katholieke Volkspartij; leraar ethiek en kerkelijk recht aan het philosophicum van de franciscanen te Venray; directeur van de Ontwikkelingscentrale van het R.K. Werkliedenverbond; curator van de Rijksuniversiteit Groningen
1929-1969, 2 m.

Teulings, F.G.C.J.M.  (1891-1966), lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij
1905-1963, 1,37 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Westerouen van Meeteren, G.N., (1935-2002), diplomaat, ambassadeur bij de H. Stoel
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Wijffels, A.H.M.  (1906-1971), lid van de Katholieke Volkspartij; curator van de Technische Hogeschool Eindhoven; directeur van het European Space Technology Centre; lid van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand; voorzitter van de Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
1911-1979, 1,5 m.