Jansen, J.L.A.

Archiefnummer: 1185
Archiefnaam: JANL
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1968-2003

Het archief bevat met name stukken uit zijn periode als lid van de Tweede Kamer met daarnaast ook stukken van zijn stuurgroep lidmaatschap Brede Maatschappelijke Discussie Kernenergie.

Plaatsingslijst (pdf, 146 kB)

Leo Jansen, midden. z.j.

Ten geleide
J.L.A. Jansen (1934-2012)
Julianus Leonardus Arnoldus (“Leo”) Jansen is geboren op 23 juni 1934 te Hillegersberg. Na de lagere- en middelbare school (HBS-b) studeerde hij scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool te Delft (1951-1958). Vervolgens vervulde hij zijn dienstplicht (1958-1960). Hierna volgde een carrière van bijna 13 jaar bij AKU/ENKA-Glanzstoff, waarvoor hij naar Velp verhuisde waar hij nog zeker tot 2006 zou wonen. Tussendoor promoveerde hij aan genoemde Hogeschool in de technische wetenschappen (5 mei 1967) met de dissertatie A comparative study of some polyamides en vervulde hij daarnaast diverse bestuursfuncties, o.a. bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs en de KVP. De laatste 2,5 jaar was hij naast zijn werkzaamheden bij ENKA lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de KVP.

In december 1972 werd hij gekozen tot Tweede Kamerlid voor de PPR. Dit werk zou hij tot juni 1981 blijven doen waarbij hij zich onder meer bezighield met financiën, milieuhygiëne, economische zaken, (kern)energie, landbouw, sociale zaken (arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap) en ruimtelijke ordening. Hij was ook (onder)voorzitter van commissies op deze beleidsterreinen. Daarnaast was hij voorzitter van het wetenschappelijk bureau van zijn partij, de Studierichting Radikale Politieke Vernieuwing, en gedurende de laatste twee jaar van zijn Kamerlidmaatschap vicefractievoorzitter. Tevens was hij lijsttrekker bij de Europese Verkiezingen van 1979.

Na zijn aftreden als Kamerlid was hij 2,5 jaar lid van de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Kernenergie (BMD). Vervolgens was hij drie jaar Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de milieuhygiëne in Zuid-Holland. De laatste jaren voor zijn pensionering (1988-1999) bracht hij door op ministerie van VROM. Hij was daarnaast vanaf 1990 deeltijdhoogleraar milieutechnologie aan de Technische Universiteit van Delft en vervulde diverse nevenfuncties op het gebied van energie, technologie en milieu, zoals het voorzitterschap van Commissie/platform Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) bij Technische Universiteit Delft (1996-2006). Op 28 april 1989 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en op 13 december 2002 ontving hij een eredoctoraat natuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen. Leo Jansen overleed op 16 augustus 2012 te Woerden.

Literatuur van en over J.L.A. Jansen kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.L.A. Jansen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Jansen, J.L.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.