Nolens, W.H.

Archiefnummer: 114
Archiefnaam: NOLE
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1885-1931

Het archief bevat:
Stukken betreffende zijn persoonlijke leven; dagboekjes ; stukken van zakelijke aard ; familiezaken ; stukken betreffende zijn openbare leven. Nationaal ; stukken betreffende zijn openbare leven. Internationaal ; ingekomen brieven ; documentatie.

Plaatsingslijst (pdf, 3,2 MB)

Rubriekenschema (pdf, 12 kB)

De gedigitaliseerde archiefstukken zijn te zien via de Catalogus van het KDC. Zoek in Archieven op ‘Nolens, W.H.’ De afzonderlijke stukken onder het kopje ‘Digitaal document’.

W.H. Nolens op zijn 40-jarig priesterfeest, 1927

Ten geleide
W.H. Nolens (1860-1931)

Literatuur van en over W.H. Nolens kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Leeszaal KDC, Kast 5 (Bi nr. 19): Willem Hubert Nolens 1860-1931: uit het leven van een priester-staatsman / door J.P.Gribling. - Assen : van Gorcum, 1978.
- Biografie: via Biografisch portaal van Nederland.
- Bibliografie in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.H. Nolens zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nolens, W.H.’ vindt u het bedoelde materiaal.