Bot, T.H.

Archiefnummer: 652
Archiefnaam: BOTT
Sector: Politiek
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1960-1970

Her archief bevat stukken over ontwikkelingshulp, ook uit zijn tijd als minister van Ontwikkelingshulp

Plaatsingslijst (pdf, 219 kB) vernieuwd augustus 2019

Th.H. Bot (1911-1984) op het KVP-congres, mei 1966

Ten geleide
Th. H. Bot (1911-1984)
Theo Bot werd geboren in Dordrecht en groeide op in Apeldoorn. Hij pakte de kans aan om bestuursambtenaar te worden in Indonesië en studeerde in 1936 in Utrecht af op Indologie en Indisch recht.
Daarna werkte hij tot 1942 bij de Dienst Oost-Aziatische Zaken en was ambtenaar BB in Indonesië. Tijdens de oorlog was hij krijgsgevangen dwangarbeider aan de  Birma-spoorweg. Na de oorlog kwam hij in dienst van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen en was betrokken bij het dekolonialisatieproces. Daarna werkt hij bij Buitenlandse zaken. In deze tijd zette hij zich in voor de Europese gedachte, die toen door de opstelling van Frankrijk in gevaar kwam.

Van 1959 tot 1963 was hij in het kabinet De Quay als Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met Nieuw-Guinea. In 1950 had hij al in een artikel zijn opvattingen uiteengezet over een aparte positie voor Nieuw Guinea. Maar hij had geen illusies over de afloop.

Hij was daarna minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het kabinet Marijnen en van 1965 tot 1967 minister zonder portefeuille belast met ontwikkelingshulp in het kabinet Cals. Met de Nota Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen legde hij de grondslag voor het Nederlandse beleid tegenover de Derde Wereld. Na de val van het kabinet Cals in de ‘nacht van Schmelzer' verdween Bot uit de politiek. Hij was daarna ambassadeur in Canada en Oostenrijk. Bot overleed in 1984 in Den Haag.

Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Th.H. Bot kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over T.H. Bot zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bot, T.H.’ vindt u het bedoelde materiaal.