Politiek

Archivalia van personen

Albering, L.A.H., lid van de Katholieke Volkspartij
1958-1964, 0,12 m.

Blaisse, P.A., (1911-1990), lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij; lid van het Europees Parlement; hoogleraar internationale organisaties en concernstructuur aan de Technische Hogeschool Delft.
1935-1979, 0,75 m.

Bosman, H.W.J. (1922-1998), hoogleraar Geld-, Krediet- en Bankwezen, rector -magnificus 1964-1965 en president-curator aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, lid van de commissie Midden-Oosten van de Katholieke Volkspartij
1953-1978, 0,25 m.

Bot , T.H. (1911-1984), minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en van Ontwikkelingssamenwerking
1960-1970, 0,5 m.

Bruyn, L.P.J. de (1938- ) lid van het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij
Er is toestemming van De Bruyn vereist voor handgeschreven stukken
z.j., 1,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Damoiseaux, J.A.M.H. (1921-2002), mede-oprichter van de Politieke Partij Radicalen; commissaris van De Linie
1944-1972, 0,37 m.

Kleisterlee, C.F. (1925-), lid van de Katholieke Volkspartij
1957-1979, 1,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Kooij, P. van der (1893-1969), mede-oprichter van het Studiegenootschap Neerlands Toekomst
1945-1946, 0,12 m.

Luns, Joseph,
Verzameling over Luns. Voornamelijk foto's en krantenknipsels

Maat, C.L.A.M. ter (1913-2000), secretaris van Pax Christi Nederland en Pax Christi Internationaal
1961-1994, 1,37 m.

Omloo, Chris, (1921-1992), missionaris in Ceylon
1947-1960 (1998), 0,12 m.

Pijkeren, G.F. van (1945-), lid van de Politieke Partij Radicalen
1968-1982, 1,25 m.

Thiel, F.J.F.M. van (1906-1993), minister van Maatschappelijk Werk; lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij; voorzitter van de Tweede Kamer
1952-1981, 0,25 m.

Veen, G.H. van der (1909-), groepsleider en secretaris van de Katholieke Jonge Vredes Actie
1930-1948, 0,25 m.

Verheggen, H.A.J.A., lid van de commissie Verzorging door Humanistisch Verbond van het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV),
1950-1954, 0,25 m.

Vermeulen, P.J.F. (1846-1913), lid van de Roomsch-Katholieke Staatspartij; hoofdredacteur van De Tijd
1836-1946, 0,12 m.
NB: De archivalia bevatten ook stukken van zijn vader P.J.A.H. Vermeulen.

Vuuren, A.C.A. van (1865-1932), journalist; lid van de gemeenteraad en wethouder van 's-Gravenhage, Tweede kamerlid
1877-1931 (1950), 1,12 m.
NB: Een ander gedeelte van het archief berust in het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage

Werf-Terpstra, A.M. van der (1916-2011), lid van Tweede en Eerste kamer voor KVP en CDA, functies in Europese politiek
1940-2010, 1,75 m.

Wit, H.A.M.G. de, lid en vice-voorzitter van de buitenland-commissies van respectievelijk het Christen Democratisch Appèl (CDA) en de jongerenorganisatie CDJA
1977-1990, 0,5 m.

Zeil, P.H. van, (1927-2012), voorzitter van de Katholieke Volkspartij
1953-1994, 0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]