Kooij, P. van der

Archiefnummer: 607
Archiefnaam: KOOY
Sector: Politiek
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1945-1946

De archivalia betreffen alleen de Nederlands-Duitse verhoudingen vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)


Ten geleide
P. van der Kooij SCJ (1893-1969)
Petrus van der Kooij werd geboren op 13 juli 1893 te ’s-Gravenhage. In 1916 trad hij in bij de Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ). Hij werd in 1923 te Rome tot priester gewijd en deed zijn eerste mis in ’s-Gravenhage. Hij studeerde kerkelijk recht en theologie in Rome en Jerusalem. Daarna werd hij professor in de exegese aan het seminarie van zijn orde in Liesbosch. In 1938 werd hij studentenmoderator in Delft en vanaf 1951 was hij zielzorger van het Nederlands-sanatorium voor astmalijders te Davos. Hij was een inspirerend docent met warme belangstelling voor anderen.

Van der Kooij was mede-oprichter van het Studiegenootschap Neerlands Toekomst. Dit was gevestigd in Den Haag. Het hield zich bezig met de politieke verhoudingen vlak na de Tweede Wereldoorlog, met name de verhouding Nederland-Duitsland. Er bestonden toen plannen om grote delen van Duitsland onder Nederlands bestuur te brengen. In februari 1969 stierf Van der Kooij plotseling in Davos, waar hij ook begraven is.
Bron: KDC-Knipselcollectie; Plaatsingslijst.

Literatuur van en over P. van der Kooij en het Studiegenootschap Neerlands Toekomst kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P. van der Kooij zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kooij, P. van der’ vindt u het bedoelde materiaal.