Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk

Archiefnummer: 1340
Archiefnaam: FKB
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1958-2005

Plaatsingslijst (pdf, 251 kB)

Begrafenis, Uitvaartdienst van dr. A.G.M. van Melsen, Cenakelkerk Heilig Landstichting, 1994. Foto P.J.M. Kusters

Ten geleide
Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk (1958-2005)
De Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk FKB werd opgericht in 1958 als belangenbehartiger van katholieke begrafenisinstellingen. De federatie ontwikkelde zich tot vertegenwoordiger van allerlei verenigingen van diverse gezindten. De naam bleef echter behouden. Van 1962 tot 2005 verscheen als orgaan van de FKB Het vijfde zegel.
Website FKB

Literatuur van en over de Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk kunt u vinden in RUQuest.