Stands- en vakorganisaties

Archieven van instellingen

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond
1920-1978, 29,25 m.

A.C. de Bruijn-instituut, Vormingsinstituut van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging en het Nederlands Katholiek Vakverbond
1945-1986, 17,375 m

Adelbert-Vereniging, Sint, Katholieke standsorganisatie voor intellectuelen
1935-1969, 1984-2003, 12,37 m.
W.C.M. Stuart, 'Inventaris van het archief van de Sint Adelbert-Vereniging, 1935-1969', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 2 (KDC/Nijmegen 1978), p. 112-155.
NB: Met gedeponeerde archieven van T.D.J.M. Koersen en F.J.C.J. Nuyens.

Adelbert-Vereniging, Sint - afdeling 's-Hertogenbosch/Vught, katholieke standsorganisatie voor intellectuelen
1948-1970, 0,5 m.

Adelbert-Vereniging, Sint - afdeling Leiden, katholieke standsorganisatie voor intellectuelen
1948-1969, 0,87 m.

Adelbert-Vereniging, Sint - afdeling Nijmegen, katholieke standsorganisatie voor intellectuelen
1935-1988, 1,37 m.

Adelbert-Vereniging, Sint - afdeling Venray, katholieke standsorganisatie voor intellectuelen
z.j., ... m.

Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Katholieke Universiteit Nijmegen
1970-1976, 0,5 m.

Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
1929-1991, 8,275 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van J. van Dongen, bestuurslid van de vakgroep Bouwkunst.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
1912-1970, 104 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging (ARKA)
1919-1983, 18 m.

Bossche Diocesane Bond van de Katholieke Arbeidersbeweging
Zie: Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch
1893-1965, 16,5 m.
NB: Zie ook het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg

Bouw- en houtbond NKV afdeling Uden/Volkel
1972-1982, ...m.

Centrale Volksbank
1905-1993, 3 m.

Concordia-groep, verzekeringsmaatschappij voor katholieke arbeiders, Stichting
Zie: Stichting Concordia-groep
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Coördinatie Arbeidersplatform, Stichting, dienstverlenende instelling van groepen en organisaties van arbeiders en uitkeringsgerechtigden, opgezet door de orden van Franciscanen, Capucijnen en Conventuelen
1988-1994, 0,62 m.

Dienst Onderwijs van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
1920-1985, 17,87 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem
1909-1957, 0,12 m.

Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder Winstoogmerk
1958-2005, 3,5 m.

Firma Henri van der Vijver & Co, Groothandel in koloniale waren. In 1904 opgericht door Henricus Gerardus Maria van den Vijver (1865-1941)
1834-1961, 4,75 m.

Industriebond van het Nederlands Katholiek Vakverbond
1972-1979, 95,62 m.

Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht
1915-1975, 1,75 m.
NB: Voorheen Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond in het Aartsbisdom Utrecht en Katholieke Vrouwengemeenschap in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen geheten.

Katholiek Vrouwengilde, afdeling Gelderland
1974-2004, 1 m.

Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen
1918-1988, 1,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg
1928-1994, 3,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholiek Vrouwengilde, provincie Zuid-Holland
1947-2010, 0,75 m.

Katholieke Bond van Overheidspersoneel
1910-1981, 9,12 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Bond van Werknemers in het Metaal- en het Electronisch Bedrijf en Aanverwante Bedrijven Sint Eloy
1902-1972, 87,5 m.

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo
1920-1965, 0,12 m.

Katholieke Jonge Middenstands Vereniging
1930-1950 (1990), 0,5 m.

Katholieke Jonge Werkgeversvereniging
1916-1967, 0,75 m.

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda
1938-1971, 4,37 m.

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Haarlem
ca. 1918-1968, 1,75 m.

Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch
1928-1971, 10 m.

Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB)
(1857) 1896-1995, 462 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie/Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
1948-2001, 10,25 m.

Katholieke Vrouwenbeweging Brabant
1975-2008, 3,5 m.

Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen: van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond)
1945-1987, 7,25 m.*
NB: Voorheen R.K. Boerinnenbond van de NCB geheten.

Lambertus, Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus
1910-1972, 18,5 m.

Landelijk Katholiek Vrouwengilde
1937-2006, 5,00 m.

Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk
1962-2007, 1,75 m.

Lering en Leiding, tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging
1947-1964, 3,62 m.

Martinus, Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint
Zie: Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Nationaal Zangersverbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond
1958-1967, 0,12 m.
NB: Voorheen Nationaal KAB-Zangersverbond geheten.

Nationale Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond
1935-1996, 12 m.*
NB: Vanaf 1987 Vereniging Nederlandse Katholieke Vrouwen (VNKV) geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlands Katholiek Ondernemersverbond
(1921) 1929-1975, 98,5 m.

Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, afdeling Zuid
1945-1979, 5,5 m.

Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)
ca. 1918-1980 (1992), 473,62 m.*
NB: Voorheen Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Dordrecht
1888-1971, 0,75 m.

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Elst
1945-1980, 0,25 m.

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Hengelo
1918-1990, 0,37 m.

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Soest
1938-1972, 0,37 m.

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg
1906-1981, 3,25 m.

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht
1923-1965, 3,87 m.

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda
1927-1965, 3,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Haarlem
1892-1964, 0,875 m.

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch
1893-1965, 16,625 m.
NB: Zie ook het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers
1952-1964, 3,25 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen
(1939) 1949-1966, 2,87 m.
NB: Ook Paghala geheten.

Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius
1919-1968, 0,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Bond van Leidinggevend en Toezichthoudend Personeel
1945-1972, 32,87 m.
NB: Voorheen Nederlandse Katholieke Bond van Werkmeesters en ander Toezichthoudend Personeel geheten.

Nederlandse Katholieke Bond van Musici en Artisten
1934-1970, 1,87 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Ondernemers in de Woninginrichting en Meubileringsbedrijven Sint Reinoldus
1920-1973, 11,5 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Opticiens Sint Odilia
(1941) 1949-1963, 2,87 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Schoenwinkeliers
1948-1961, 0,5 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Verf- en Behangdetaillisten
1954-1965, 2,37 m.
NB: Voorheen Nederlandse Katholieke Bond van Verfdetaillisten geheten.

Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël
(1903-1983), 4,75 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus
1911-1972, 10 m.

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf
1946-1965, 1,5 m.

Nederlandse Katholieke Drogisten Bond
(1931) 1946-1967, 3,87 m.

Nederlandse Katholieke Grafische Bond
1909-1982, 2,5 m.

Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus
1910-1972, 18,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Kruideniersbond
1940-1975, 0,25 m.

Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit
1904-1968, 1,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Amersfoort
1952-1972, 0,37 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Amsterdam
1945-1972, 0,5 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Arnhem
1945-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Bergen op Zoom
1945-1972, 0,5 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Breda
1936-1972, 0,87 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Dongen
1961-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Ede
1965-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling 's-Gravenhage
1949-1951, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Haarlem
1950-1972, 0,37 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling 's-Hertogenbosch
1909-1969, 1,37 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Leeuwarden
1907-1968, 0,37 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Leiden
1969-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Roermond
1959-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Roosendaal
1964-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Tilburg
1945-1971, 1,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Utrecht
1955-1971, 0,5 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, afdeling Zaanstreek
1951-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Holland
1966-1971, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Limburg
1967-1970, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Midden-Nederland
1966-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district Oost
1970, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs Sint Christoffel, district West-Brabant-Zeeland
1966-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Militaire Ambtenaren Sint Martinus
(1921) 1934-1983, 11,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Vereniging van Ondernemers in de Textieldetailhandel Sint Willibrordus, afdeling Rotterdam
1918-1990, 0,75 m.

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB)
1910-2005, 94,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]
NB: Zie ook de archieven van de Dienst Onderwijs van de NCB, en de Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB

Odilia,Nederlandse Katholieke Bond van Opticiens Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Opticiens Sint Odilia

Onderlinge Middenstands Levensverzekering Maatschappij, bisdom Haarlem
1917-1963, 0,25 m.
NB: Voorheen Fonds Uitkeering bij Overlijden, bisdom Haarlem en Onderlinge Levensverzekering Uitkeering bij Overlijden, bisdom Haarlem geheten.

Raad van Overleg, katholiek overlegorgaan op sociaal-economisch terrein
1948-1969, 0,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Raphaël, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël

Reinoldus, Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Ondernemers in de Woninginrichting en Meubileringsbedrijven Sint Reinoldus

RK bond van Sigarenmakers, Sint Willibrordus (archief)
1900-1975, 0,75 m.

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus
1945-1961, 2 m.

Sleutelbos, De, Verbond voor emancipatie van katholieke afgestudeerde vrouwen
1913-1958, 1,37 m.

Stichting Concordia-groep verzekeringsmaatschappij voor katholieke arbeiders
1907-1992, 20,37 m.*
NB: Bevat archivalia van de Stichting Concordia-groep, Concordia Beheer BV, Concordia Levensverzekering NV (voortzetting van de Coöperatieve Levensverzekeringsmaatschappij Concordia u.a.), Concordia Schadeverzekering NV (voortzetting van de NV Maatschappij voor Assurantie en Administratie), Convas Financieringsmaatschappij BV en Concordia Administratie BV.
R.G.J. Spanings en G.E.M.P. Willemsen-de Mey, 'Inventaris van het archief van de Stichting Concordia-groep (1977-1990) en de daarin ondergebrachte archieven (1907-1990)' (KDC/Nijmegen 1996).
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Stichting Evangelie en Bedrijfsleven, Bedrijfsapostolaat Eindhoven en omstreken (Archivalia van C. van Bavel CM, Bedrijvenpastor)
1951-1996, 5,5 m.

Tuinbouwbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
1937-1975, 9,37 m.

Twentse Textielarbeidersbond Unitas
1890-1950, 0,12 m.
NB: Op micro-fiches aanwezig; het originele archief berust bij het Christelijk Nationaal Vakverbond.

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
1918-1986, 6 m.

Willibrordus, Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint
Zie: Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in Industriële Bedrijven Sint Willibrordus

ZijActief Noord- en Zuid-Holland, katholiek vrouwennetwerk voortgekomen uit de Katholieke Land- en Tuinbouwvrouwen (LTV)
1960-2003, 2,12 m.

ZijActief Overijssel, voortgekomen uit de afdeling Overijssel van de Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie
z.j., ... m.