Katholieke Bond van Overheidspersoneel

Archiefnummer: 1136
Archiefnaam: KABO
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1910-1981

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 115 kB)

Katholieke Bond van Overheidspersoneel. Bezoek aan de KRO, 1932

Ten geleide
Katholieke Bond van Overheidspersoneel (1910-1981)
De Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond van Overheidspersoneel Sint Paulus ontstond in 1914 uit de R.K. Gemeente-Werkliedenbond St. Paulus, die was opgericht in 1908. Het bondsorgaan was Onze strijder : weekblad van den Nederlandschen RK bond van Overheidspersoneel St. Paulus. Het blad verscheen van 1908 tot ca. 1949 en werd voortgezet als KABO post : orgaan van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel.
Bij de Bond waren aangesloten de Kath. Kostersbond Sint Willibrordus en de Organisatie van Apothekers-Assistenten Sint Lucas. Samenwerking met de vakbond voor ambtenaren, de Algemene RK Ambtenarenvereniging (ARKA) mislukte in 1958.

In 1975, toen de KABO al was aangesloten bij de vakcentrale, het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), verzette de Bond zich tegen de op handen zijnde federatie met het NVV. Ook de Industriebond en de Unie BLHP, die uit het NKV trad, hadden bezwaren. Onder de voorwaarde dat vrij overleg met niet aangesloten bonden mogelijk bleef en dat fusering van bonden niet automatisch tot fusie van NKV en NVV zou leiden ging de KABO toch akkoord. De KABO had toen ongeveer 50.000 leden. De ARKA sloot zich niet aan.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Bond van Overheidspersoneel kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Bond van Overheidspersoneel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Bond van Overheidspersoneel’ vindt u het bedoelde materiaal.