Katholieke Jonge Werkgeversvereniging

Archiefnummer: 177
Archiefnaam: KJWV
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1916-1967

Het archief bevat o.m. notulen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van de plaatselijke kringen. Het archief bevat geen stukken over de algemene ledenvergaderingen.

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

Afscheid .... Limburgse Kath. Jonge Werkgevers, 1936

Ten geleide
Katholieke Jonge Werkgeversvereniging (1916-1967)
De Katholieke Jonge Werkgeversvereniging (KJWV) was een vereniging voor katholieke jonge mensen van 18 tot en met 30 jaar, die een leidinggevende functie zouden gaan bekleden in een bedrijf. De vereniging stelde zich ten doel de godsdienstige en zedelijke belangen van de leden te behartigen en een band van saamhorigheid en onderling verkeer te vormen. De KJWV is in 1919 voortgekomen uit de in 1916 opgerichte Vereeniging voor Toekomstige Katholieke Werkgevers. In 1967 ging de KJWV een samenwerkingsverband aan met het in 1961 opgerichte Jongeren Contact van het Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers in de Federatie van Christelijke Jonge Werkgevers (FCJW). De Federatie werd in 1969 omgevormd tot de Christelijke Jonge Werkgevers Vereniging (CJWV) en heet vanaf 1975 de afdeling Jong Management van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

Literatuur van en over de Katholieke Jonge Werkgeversvereniging kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Jonge Werkgeversvereniging zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Jonge Werkgevers’ vindt u het bedoelde materiaal.